İç Anadolu Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri İzleme Raporu 2020 Nisan-Mayıs-Haziran

2020 yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarında İç Anadolu Bölgesi’ndeki cezaevlerinde başta sağlık hakkı olmak üzere sorunlar giderilmemiş, mahpusların gerek yasal düzenlemelerle gerekse Türkiye’nin imzaladığı uluslararası belgelerde güvence altına alınan “insanca yaşam” koşulları sağlanamamış, mahpuslar şiddete uğramış, iletişim haklarından mahrum bırakılmıştır.

Hapishanelerde yaşanan hak ihlallerinin düzeyi ve yaygınlığı, kamu otoritelerinin sık sık kullandığı “münferit hadise”, “görevi ihmal” gibi gerekçelerin anlamsız olduğunu, mahpusların baskı altında tutulması, yıldırılması amacı taşıdığını göstermektedir.

Raporumuz, aşağıda sayılan hapishanelerden İHD Ankara Şube Hapishaneler Komisyonu’na gelen başvurular, avukat ziyaretleri, mahpusların yolladığı mektuplar, mahpus-aile görüşmelerinin aktarılması sonucunda derlenen bilgiler ile hazırlanmıştır.

2020 Nisan-Mayıs-Haziran aylarında İç Anadolu Bölge Hapishaneleri için 123 kişi, diğer cezaevleri için 42 kişi olmak üzere toplam 165 kişi İHD’ye başvurmuştur. Bunlarla ilgili olarak gerekli olan kamu kurumlarına yazıları yazılmıştır.

Hak ihlali ile ilgili olarak başvuru gelen İç Anadolu Bölge Hapishaneleri

 • Afyonkarahisar 1 Nolu Tipi Kapalı Hapishanesi
 • Aksaray T Tipi Kapalı Hapishanesi
 • Bolu F Tipi Kapalı Hapishanesi
 • Eskişehir L Tipi Kapalı Hapishanesi
 • Karaman T Tipi Kapalı Hapishanesi
 • Kırıkkale F Tipi Kapalı Hapishanesi
 • Kırşehir E T Tipi Kapalı Hapishanesi
 • Seydişehir E Tipi Kapalı Hapishanesi
 • Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi
 • Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Hapishanesi
 • Tokat T Tipi Kapalı Hapishanesi

Raporun tamamını okumak için:

İç Anadolu Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri İzleme Raporu 2020 Nisan-Mayıs-Haziran