BATMAN İLİ SASON İLÇESİ GOLAK MINTIKASINDA BULUNAN TOPLU MEZAR BÖLGESİNE ZİYARET

Toplu Mezar Ziyaretine İlişkin Fotoğraflara Buradan Ulaşabilirsiniz

İHD, KESK, DİSK, TTB, TİHV, ÇHD ve MAZLUMDER tarafından oluşturulan bir heyet 16 Mart 2011 günü Batman İli Sason İlçesi Golav mıntıkasında bulunan toplu mezar bölgesini ziyaret etti. Heyette İHD’den, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, İHD MYL Üyesi ve Bölge Temsilcisi Şevket Akdemir, İHD MYK üyeleri Rahşan Bataray, Serdar Çelebi, Nihat Ekinci, İHD Diyarbakır Şube Sekreteri Raci Bilici, İHD Batman Şube Başkanı Osman Künteş ve İHD Batman Şube yönetici ve üyeleri; KESK’ten KESK Genel Sekreteri Kasım Birtek, KESK’e bağlı sendikalardan Eğitim-Sen MYK üyesi Mustafa Ecevit, SES MYK üyesi Ümit Doğan, BES MYK üyesi İlknur Bilgen, ESM MYK Üyesi Hulusi Sayın ile KESK’e bağlı sendikaların Batman’daki şube yöneticileri; TTB’den TTB Merkez Konsey Üyesi Zülfikar Cebe; DİSK’ten DİSK Bölge Temsilcisi Serdar Ekingen; TİHV adına TİHV Yönetim Kurulu üyesi Necdet İpekyüz; ÇHD adına ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı; MAZLUMDER adına ise MAZLUMDER GYK üyesi Nesip Yıldırım yer aldı.

Heyet Batman’da, İHD ve KESK’e bağlı Batman şube yöneticileri ile, BDP İl Örgütü Eşbaşkanı Saadet Becerikli, MEYADER temsilcileri ve toplu mezarlarda yakınları bulunan aileler tarafından karşılanmıştır. Heyet, Batman’da kurulan Barış Çadırı’nı ziyaret etmiş ve heyet adına İHD Genel Başkanı kısa bir konuşma yapmıştır.

Heyet, Sason ilçesi Golav mıntıkasına gitmiştir. Burası, dağlık, kayalık, seyrel meşe ağaçlarının olduğu bir bölgedir. Burada, 2,3 ve 4’erli gruplar halinde topluca gömülen insan cesetleri, gözle ayırt edilecek şekilde görülmüştür. Toplu mezarların üzerine ve etrafları taşlarla çevrilmiştir. 11 Mart 1999 tarihinde bir hava bombardımanı sırasında öldürülen 17-18 PKK militanına ait cesetler olduğu, gerek köylüler, gerekse de yakınları tarafından ifade edilmiştir. Bombardımandan sonra, açıkta bırakılan cesetler köylülerin tepki göstermesi üzerine, gruplar halinde yanyana getirilmiş ve topluca, yüzeysel olarak giysileriyle beraber gömülmüştür.

Heyet, burada toplu mezar gerçekliğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Açıklamaları özetlersek;

1. Tüm toplu mezar yerlerinin tespitinin yapılması ve devletin elindeki arşivleri kamuoyuyla paylaşması, toplu mezar yerlerinin muhafaza edilmesi,
2. Toplu mezarların insan onuruna uygun olarak ve uluslararası kurallara bağlılık temelinde açılması ve öldürülen insanlara mezar hakkının tanınması,
3. Adli süreçlerin başlatılması,
4. Kürt Sorunu’nda yüzleşme sürecinin yaşanması ve bu hususta Hakikat Komisyonu’nun kurulması gerektiği,
5. Hükümetin siyasi kararlılık göstererek bu mesele ile yüzleşme sürecinin önünü açması.
6. Kamuoyunun duyarlılık göstermesi gerekmektedir.

Heyet üyeleri, açıklamalardan sonra olay yerinde hiçbir şeye dokunmadan ayrılmıştır.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Bir cevap yazın