Batman’da Bulunan Hapishanelerde Yaşanan Hak İhlallerini İnceleme Raporu

İnsan Hakları Derneği Batman Şubesine; Batman ili Beşiri ilçesi sınırları içerisinde bulunan Batman Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu ve Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yaşanan hak ihlalleri ile ilgili yapılan başvurular ve ilgili kurumlarda yakını ya da müvekkili bulunan tutuklu ve hükümlü aileleri ile avukatlarının bildirimleri üzerine İHD Batman Şubesi Hapishaneler Komisyonu inceleme ve gözlem yapmak üzere harekete geçmiştir.

İHD Batman Şubesi Hapishaneler Komisyonu yapılan bildirimler ve başvurular ışığında Batman Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu ve Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan tutuklu ve hükümlülerle insan hakları ihlalleri iddiaları hakkında görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Bu görüşmeler sonucunda haberleşme, iletişim ve sağlık hakkı gibi temel haklar konusunda ciddi sorunlar yaşandığı gözlenmiştir. Ayrıca, çıplak arama, işkence ve kötü muamele iddiaları  mahpuslar tarafından dile getirilmiştir. Yapılan görüşmelerde mahpuslar spor, kültür ve sanat alanıyla ilgili faaliyetler konusunda hiçbir şey yapamadıklarını dile getirmişlerdir.

Raporun tamamı için:Batman Cezaevleri Raporu 09.06.2021