Av. İbrahim Açan’ın Tutuklanması Üzerine

Derneğimiz üyesi Avukat İbrahim Açan'ın derlediği Yargılayan Savunma adlı kitabı dolayısıyla tutuklanmasını kaygı verici buluyoruz.

Özellikle yaşlı bir avukatın, DGM'de, Cumhuriyet Savcılarından birinin kişisel öfkesine ve tehdidine maruz kalması, cezaevinde onur kırıcı biçimde ve anlamda saçlarının kesilmesini, bir çeşit şiddet gösterisi ve siyasal ortamı gerginleştirici bir tavır olarak niteliyor ve kınıyoruz.

Kimi düşüncelerin suç sayılması, demokratik bir ülke olmadığımızın kanıtıdır. Bunun yanısıra, düşüncelerin özellikle basın yoluyla açıklanması durumunda, bir tedbir olan tutuklamanın, düşüncelerin açıklanması ve basın özgürlüğü üzerinde ayrı bir baskı oluşturduğu gözönünde bulundurularak, bu tür uygulamalara son verilmesini diliyoruz.

19.01.1989
Muzaffer İlhan Erdost
İHD Ankara Şube Başkanı

Bir cevap yazın