Büyükada’da Gözaltına Alınan Hak Savunucuları Kimler?

İlknur Üstün (Felsefeci, Kadın Hakları Savunucusu)

İlknur Üstün, Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunudur.  1998-2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programına özel öğrenci olarak katılmıştır. KADER Ankara Şubesinin kurucularından olan ve 2008-2009 yılları arasında KADER Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten İlknur Üstün, aynı zamanda 2002 yılında Kadın Koalisyonunun oluşmasında aktif olarak yer aldı.  2004-2012 yılları arasında Avrupa Kadın Lobisinin (EWL) Türkiye’deki Ulusal Koordinasyonun koordinatörlüğünü sürdürdü. Halen, 100’e yakın kadın örgütlenmesinin yer aldığı Kadın Koalisyonunun koordinatörlüğünü yürütmektedir.

Son 15 yıldır toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması çalışmalarını sürdüren İlknur Üstün, İnsan Hakları Ortak Platformunun ayrımcılıkla mücadele, kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılmasında Baroların rollerinin güçlendirilmesi programlarında ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütünün “kadın dostu kentler” programında, Birleşmiş Milletler Aile ve Nüfus Fonunun İçişleri Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü “Ev içi Şiddetle Mücadele” programının polislere yönelik eğitiminde danışman ve eğitmen olarak yer almıştır. Halen başta İnsan hakları Ortak Platformu olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütlerine toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Toplumsal cinsiyet ve yerel siyaset üzerine yayımlanmış araştırma çalışmaları ve çeşitli dergilerde yayımlanmış yazıları bulunmaktadır. Yayınları: “Sıcak Aile Ortamı”: Demokratikleşme Sürecinde Kadın ve Erkekler (Aksu Bora ile TESEV Yayınları, 2005); Bir de Buradan Bak: Cinsiyet Eşitsizliği Bir “Kadın Sorunu” Değil Toplumun Sorunudur” (S. Sancar, S. Acuner, A. Bora ile, 2006, KADER Yayınları): Boşuna mı Okuduk?“: Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliği (Aksu BoraNecmi ErdoğanTanıl Bora ile İletişim yayınları)

Nalan Erkem (Avukat, İnsan Hakları Savunucusu)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Nalan Erkem, 2002-2004 yılları Arasında İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. İzmir Barosu bünyesinde kurulan ancak 2004 yılında İzmir Barosundaki yönetim değişikliğinin ardından kapatılan “İşkenceyi Önleme Grubu”nun aktif üyelerinden biri olarak işkencenin ortadan kaldırılması için mücadelesini sürdürdü. İşkence gören pek çok mağdurun avukatlığını üstlendi.

Avukat Nalan Erkem, 2003 yılında Buca Cezaevi Çocuk Koğuşunda yaşanan olaylar sonucunda İşkenceyi Önleme Grubu olarak yaptıkları araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştığı için “görevini kötüye kullandığı” iddiasıyla 2008 yılında yargılandı. Dava beraatla sonuçlandı.

İnsan hakları Derneği ve  Helsinki Yurttaşlar Derneğinin üyesi olan Avukat Nalan Erkem, kadın hakları, çocuk hakları, mülteci hakları ve engelli hakları ile ilgili pek çok çalışmada aktif olarak yer aldı. Ruh sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği’nin (Rusihak) psikiyatri hastanelerinin ve bakım merkezlerinin insan hakları bakımından izlenmesine yönelik proje çalışmalarını yürüttü. İzmir Barosunun yürüttüğü çocuk cezaevlerindeki şiddetin önlenmesi çalışmalarında, İHD nin İşkenceye Sessiz Kalma projesinde, İHOP’un yürüttüğü kadına karşı şiddetin izlenmesi, yargının izlenmesi, ayrımcılığın izlenmesine yönelik çalışmalarda ve Kadın Koalisyonu’nun “Katılım Hakkının izlenmesi” çalışmalarında uzman ve aktivist olarak  yer aldı.

İşkencenin Doğru ve Etkin Belgelenmesi için Rehber (İHD yayınları, 2008)

Abdolkhani ve Karimnia Kararının Uygulanması: İzleme Raporu, 2013 (İnsan Hakları Ortak Platformu, AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi raporları No:3)

Adil yargılanmanın izlenmesi ve Rapor Edilmesi El Kitabı, 2009 ((Murat Dinçer ile İnsan Hakları Ortak Platformu yayınları)

Özlem Dalkıran (Çevirmen ve İnsan Hakları Savunucusu)

Özlem Dalkıran, çok uzun yıllardır farklı örgütlerde insan hakları mücadelesinde yer almıştır. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin kurucu üyesi olan Özlem Dalkıran, kuruluşun iki dönem başkanlığını yaptı ve basın koordinatörü olarak görev aldı. Ayrıca Yurttaşlık Derneği (eski adıyla Helsinki Yurttaşlar Derneği) ve Barış Girişimi üyesidir. Helsinki Yurttaşlar Derneği Mülteci Destek Programı koordinatörlüğü yaptı. Bianet Bağımsız İletişim Ağı’nda Koordinatör olarak çalıştı. 2002 yılı sonundan beri Açık Toplum Vakfı Türkiye Temsilciliği’nin Danışma Kurulu üyesidir. Şu sıralar Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde namus adına işlenen cinayetleri önlemek için Türkiye’yi gezerek sanat aracılığıyla insan hakları farkındalığını arttırmayı amaçlayan “Sinema ve İnsan Hakları” kampanyasında yer almaktadır. İstanbul adliyesi yetkili çevirmen listesinde yer alan Özlem Dalkıran serbest çevirmenlik yaparak hayatını kazanmaktadır.

İdil Eser (İnsan Hakları Savunucusu)

İdil Eser bugüne kadar Tarih Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği ve Sınır Tanımayan Doktorlar gibi sivil toplum kuruluşlarında çeşitli yönetici görevler aldı. 2016 yılından beri Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü.

Nejat Taştan (İnsan Hakları Savunucusu)

1986’dan bu yana insan hakları savunuculuğu yapmaktadır.  İnsan Hakları Derneğinin Yönetim Kurullarında yer alan Nejat Taştan 2002-2004 de Genel Saymanlık, 2004- 2006 yıllarında Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Kurucular Kurulu Üyesidir. İnsan hakları ve ayrımcılık alanlarında çalışan pek çok sivil toplum örgütünün yönetim ve danışma kurullarında yer almaktadır. Kurucu üyesi olduğu Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nde 2010 yılından beri genel koordinatörlük görevini sürdürmektedir.

Günal Kurşun, (Avukat ve İnsan Hakları Savunucusu)

2002 yılında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesinin, 2003 yılında da İnsan Hakları Gündemi Derneğinin kurucu üyeleri arasında yer alan Günal Kurşun,  İnsan Hakları Gündemi Derneğinin Yönetim Kurulu Başkanı görevini 2016 yılına kadar yürütmüştür.İhraç edilmeden önce Başkent Üniversitesi ’inde Hukuk Fakültesi öğretim görevlisiydi. Akademik olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üzerine çalışmalarıyla biliniyor ve bul alanda ilk çalışanlardan. Türkiye’nin UCM’ye katılması, nefret suçları üzerine sivil toplum faaliyetleri yürüttü.

Veli Acu (İnsan Hakları Savunucusu)

Haziran 2009’dan beri İnsan Hakları Gündemi Derneği’nde aktivist ve yönetim kurulu üyesi olarak faaliyet gösteren Veli Acu, aynı zamanda 2010’dan beri Uluslararası Af Örgütü üyesidir. İnsan hakları, milliyetçilik, siyaset teorisi, toplumsal hareketler, liberal düşünce, demokrasi teorileri ve sivil toplum başlıca akademik ilgi alanlarıdır.

2010’dan beri çeşitli sivil toplum kuruluşlarında profesyonel olarak çalışan Veli Acu, Mayıs 2016’dan beri BM Dünya Gıda Programı’nda Program Ortağı olarak çalışmaktadır.

Şeyhmuz Özbekli (Avukat ve İnsan Hakları Savunucusu)

Muhammed Şeyhmus Özbekli 1992 Diyarbakır doğumlu. Dicle Hukuk Fakültesinden henüz mezun olmuş ve Diyarbakır Barosunda avukatlık stajına devam ediyor.

İnsan Hakları alanında yaklaşık 4 yıldır çalışıyor. Ilk aktivizm deneyimini dindar kimliği ile tanınan köklü bir insan hakları kuruluşu olan Mazlumder’de edinmiştir. Aynı zamanda Diyarbakır Barosunun İnsan Hakları Biriminde çalışıyor.

Büyükada toplantısına Hak inisiyatifi adına  katkı sunmak ve eğitimin sonuçlarını Hak Inisiyatifi üyeleri ile paylaşmak üzere katılmıştı.

Ali Gharavi, (İnsan Hakları Savunucusu)

1967 doğumlu İran-İsveçli bilgi teknolojileri strateji danışmanı, yazar ve oyun yazarıdır. Elektrik Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi bulunmaktadır. Birkaç sene özel sektörde çalışmasının ardından Gharavi, 2001-2010 yılları arasında işkence mağdurlarına doğrudan destek sunan ve işkence ve insanlık dışı muamelenin sonlandırılması için uluslararası savunuculuk yapan ABD’nin Minneapolis şehrinde kurulmuş İşkence Mağdurları Merkezi’nde (CTV – Center for Victims of Torture) Bilgi Teknolojileri bölümünün başkanlığını yapmıştır. Gharavi, CTV’de Bilgi Teknolojileri stratejisi sorumlusu olmasının yanında CTV’nin ‘İnsan Hakları için Yeni Taktikler’ isimli projesine katkı sunmuştur. 2010 – 2014 yılları arasında Gharawi, Taktiksel Teknoloji Kolektifi’nin (Tactical Technology Collective) çevrimiçi ortamda mahremiyet ve güvenlik ile ilgili toplum bilincini arttırma ve insan hakları savunucularının dijital strateji ve güvenlik için kaynak ve araçlara erişimini kolaylaştırma amacı güden ‘Mahremiyet ve İfade’ programını yönetmiştir. Geçtiğimiz son üç senede Gharavi, insan hakları ve kalkınma çalışmalarının devamlılığı ve güvenliği üzerine HIVOS ve Front Line Defenders dahil birçok saygın insan hakları ve kalkınma örgütünde bağımsız danışman olarak çalışmıştır. Gharavi, insan hakları savunucularını daha etkin şekilde desteklemek için psikososyal yardım, koruma ve dijital güvenlik alanında çalışan uzmanlar arasındaki iş birliğini kolaylaştırmıştır. Aynı zamanda sivil toplum örgütlerine verdiği eğitim ve koçluklarda bilgi teknolojilerinin daha etik ve pedagojik standartlarda kullanılması için kilit rol oynamıştır. Ali Ravi mahlasını kullanarak bu konularla ilgili insan hakları savunucularına yönelik hazırlanan birçok materyale katkıda bulunmuştur.

Peter Steudtner, (İnsan Hakları Savunucusu)

1971 doğumlu Alman eğitimci, koç, fotoğrafçı ve belgesel film yapımcısıdır. Berlin’de siyaset bilimi eğitimi görmüştür.

Bağımsız eğitimci, fotoğrafçı ve belgesel yapımcısı olmadan önce Mozambik’te yaşamış, çocuk askerlerin yerel toplumlara psikososyal entegrasyonu üzerine çalışmış, ardından kalkınma politikalarına odaklanan Berlin merkezli INKOTA Ağı’nın Mozambik sorumlusu görevini üstlenmiştir.

‘Şiddetsizlik’ eğitimcisi olarak uzmanlığı ‘zarar vermeme’ yaklaşımı, ayrımcılık karşıtı çalışmalar ve çatışma süreçlerinde travma ve stres yönetimi üzerinedir. Steudtner, Almanya’da Wendlend merkezli Şiddete Dayalı Olmayan Eylem Konusunda Eğitim ve Ağ Oluşturma Merkezi ‘Kurve Wustrow’ ile Dünya Kalkınma Servisi için Ekmek ve Şiddetsizlik Birliği’nde (Gewaltfreie Handeln e.V) eğitmen olarak çalışmaktadır. 2011’den beri Kurve Wustrow’da Güney Afrika ve Nepal’den gelen uzmanlarla birlikte şiddetsizlik üzerine uluslararası eğitimler vermektedir. Bu eğitimlerde insan hakları savunucuları, insan haklarının geliştirilmesinde şiddetsiz çalışma teknikleriyle ilgili kapasitelerini arttırmış ve sağlık ve refah, çatışma analizi, çatışma dönüşümünde özdüşünüm gibi belirgin yaklaşımlar benimsenmiştir. Steudtner, dijital teknolojinin stratejik rolünü de insan hakları çalışması kapsamına dahil ederek 2014’ten itibaren yaklaşımını genişletmiştir. Ali Gharawi, Craig Higson-Smith ve Daniel O Cluanaigh ile birlikte insan hakları çalışmaları bağlamında güvenliğin fiziksel, psikososyal ve dijital yönlerini araştıran ‘bütüncül güvenlik’ üzerine bir el kitabı yazmıştır. 2015’ten beri uluslararası kalkınma örgütü HIVOS adına Angola, Kenya ve Mozambik dahil birçok ülkede insan hakları örgütlerine bilgi güvenliği alanında danışmanlık yapmıştır. Mozambik’te yerel bir grupla işbirliği yaparak toprak gaspı, tarımsal kalkınma, çevre ve insan haklarıyla ilişkili çatışmalar konusunda bir dizi belgesel hazırlamıştır.

Bir cevap yazın