Çanakkale E Tipi ve Bandırma T Tipi Cezaevleri Gözlem Raporları

İHD Çanakkale Şubesi tarafından Çanakkale E Tipi Kapalı Hapishanesi ile Bandırma T1 ve T2 Numaralı Hapishanelerinde yaşanmakta olan hak ihlalleri ve varsa hasta mahpusların durumlarının incelenmesi amacıyla ziyaret ve gözlem yapılmıştır.

Hapishanelrde mahpuslarla yapılan görüşmeler neticesinde yaşanan sorunlar ile hak ihlalleri tespit edilmiş, hasta mahpusların sağlık durumları ile ilgili güncel bilgi alınmıştır.

Yapılan görüşmeler sonucunda sözkonusu hapishalerde yaşanan hak ihlallerinin başlıcalarının şunlar olduğu tespit edilmiştir:

  • TMK kapsamında hüküm giymiş mahpuslara ayrımcı muamele
  • Hapishane giriş ve çıkışında çıplak arama, ayakta sayım
  • Pandemi sürecinde temizlik ve hijyen tedbirlerinin son derece yetersiz olması
  • Denetimli serbestlikten yararlanma konusunda güçlük çıkarılması
  • Kürtçe yazışmaların çevirmen yetersizliği bahane edilerek geciktirilmesi
  • Sosyal aktivitelerin kısıtlanması
  • Isınma ve sıcak su sorunları
  • Angaryaya zorlama

Raporların tamamı için:

Bandırma T Tipi Cezaevleri Gözlem Raporları

Çanakkale E Tipi Cezaevi Gözlem Raporu