Ankara Bildirgesi

11 Eylül 2001'den bu yana, "terörle mücadele" konusu uluslararası gündemde giderek daha önemli bir yer tutuyor.…

Ankara Bildirgesi

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH), İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) 18-21 Eylül 2003…

Basın Yayın Etik İlkelerine Uymaya Davet Ediyoruz

Değerli Basın Mensupları, Bizler, kamuoyunda "Utanç Davası" olarak bilinen ve kadına -aynı zamanda çocuğa- yönelik cinsel…

“Özgürlük, Başkasının Özgürlüğüdür.”

İnsan Hakları Derneği, Mazlum-Der ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın 27 Mayıs 2003 tarihinde saat 11:00'de Mali…

TBMM Üyelerine Çağrı

İnsanlık Suçuna Ortak Olmayınız, Açık Oturumda ve Açık Oylamayla Hükümetin Yetki Talebini Reddediniz Halkımızın büyük çoğunluğu,…

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR!

Bugün, 25 Kasım. Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü. Ancak, dünyanın birçok ülkesinde…

TÜRKİYE VE DÜNYA KAMUOYUNA

ABD'nin 11 Eylül saldırısından itibaren gündeme getirdiği güvenlik/özgürlük ikilemi tartışması, dünya ölçeğinde insan hakları ve özgürlüklerinin…

26 Haziran – İşkence Görenlerle Dayanışma Günü

İnsan hakları hukuku bakımından işkence yasağı normu, yaşam hakkının, yani kişinin bedensel ve zihinsel bütünlüğünü koruma…

Tacize -Tecavüze- Şiddette HAYIR!

Tacize -Tecavüze- Şiddette HAYIR! Ben sabır ağaçlarıyla büyüdüm. Sınandım binlerce yıldır. Savaşlarda paylaşılan ganimettim. Evlerde solgun…

F Tipi Cezaevlerine Karşı Etkinlikler

Bilindiği gibi 20 Ekim 2000 tarihinden beri sürmekte olan süresiz açlık grevleri ve ölüm oruçları pek…