OHAL Uygulamalarının Kalıcı Hale Getirilmesine Değil, Hukukun Üstünlüğüne, Temel Hak Ve Özgürlüklerin Esas Alınacağı Düzenlemelere İhtiyaç Vardır!

Olağanüstü Hal (OHAL) yönetiminin devamını sağlayarak, keyfiliğin, hukuksuzluğun ve insan hakları ihlallerinin kalıcı hale getirilmesine değil,…

Geçmişten Geleceğe İnsan Hakları, Demokrasi ve Barış Mücadelemiz 35 yıldır Israrla, İnatla ve Umutla Devam Ediyor!…

  İHD, 17 Temmuz 1986 tarihinde 98 insan hakları savunucusunun imzasıyla kuruldu. Derneğin kuruluş amacı “İnsan…

Antalya S Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda 7 Mayıs 2021 Tarihinde Yaşanan Olaylar Hakkında İlk İnceleme Raporu

Mahpus aile ve akrabalarından ve mahpus vekillerinden derneğimize 8.07.2021 tarihinde yapılan telefon başvurularında, Antalya L Tipi…

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Sunulan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Derhal Geri Çekilmelidir!

Siyasal iktidarın gücünü sınırlandıran anayasacılık ilkesi ve kuvvetler ayrılığının terkedilmesine, hukuki ve siyasi öngörülemezliğin, keyfiyet ve…

Şırnak T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda Devam Eden Açlık Grevleri Raporu

Şırnak T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda 2020 yılının Aralık ayından, 2021 yılının Mayıs ayına…

Gelecek Partisi’nden İHD Genel Merkezi’ne Ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Serap Yazıcı, Politika İzleme Kurulu…

Demokrasi ve İnsan Hakları İçin HDP’nin Siyaset Yapma Hakkını Savunuyoruz!

Siyasi haklar yasaklanamaz! Bölgemizde ve ülkemizde, siyasal ve toplumsal sorunların çözümü için gerekli olan diyalog ve…

Sivas Katliamı: Yakılan İnsanlık!

2 Temmuz 1993’te Sivas’a, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri’ne giden canlarımızdan 33’ü, Madımak Oteli’nde yakılarak katledildi.…

İstanbul Sözleşmesi Bizimdir!

1 Temmuz 2021 günü, Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermezse, Türkiye, Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi’nden, çıkmış olacak.…

LGBTİ+ Hakları İnsan Haklarıdır!

19. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü için Taksim’de toplanan kitleye İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Kaymakamlığı’nın engeli üzerine…