CHP’NİN IRAK’A ASKERİ MÜDAHALE YAPILMASI İÇİN MECLİSTEN KARAR ÇIKARMA GİRİŞİMLERİ

CHP’NİN IRAK’A ASKERİ MÜDAHALE YAPILMASI İÇİN MECLİSTEN KARAR ÇIKARMA GİRİŞİMLERİNİ, ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI; SON DERECE TEHLİKELİ; BÖLGE VE ÜLKE BARIŞINA ZARAR VEREN GİRİŞİMLERDİR

“Dünya Anayasası”, yani Birleşmiş Milletler Şartı, uluslararası ilişkilerde ne şekilde olursa olsun şiddet kullanmayı yada şiddet yoluyla tehdide başvurmayı yasaklamaktadır (2. madde, 4. bent). Bu hiçbir farklı yaklaşıma yer vermeyen, koşulsuz bir buyruktur.

BM Şartı, ancak ve ancak “meşru müdafaa” söz konusu olduğunda güç kullanımına izin vermektedir. Bunun dışında “milli menfaatler” ya da “dış politika kaygıları” söylemi ile bir başka ülkeye saldırılması doğrudan uluslararası hukukun ihlalidir ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin görev alanına giren “saldırı” suçunu oluşturur. Dolayısıyla saldırının sorumluluğu sadece ilgili devlete değil, savaşa karar veren ve uygulayan devlet görevlilerine de kişisel olarak ait olacaktır.

Seçim hesapları ve etnik milliyetçilik temelinde geliştirilen bu tür politikalar, esasen saldırı, işgal ve insanlık dışı uygulamalar nedeniyle büyük sorunlar yaşayan bölgemizde, sorunların daha da büyümesine, doğrudan ülkemize sirayet etmesine ve yeni savaş ortamlarına yol açacaktır.

Bizler, her koşulda barışı ve insan haklarını savunanlar, yeni savaşlar, yeni saldırılar istemiyoruz. Ülkemiz insanlarının, seçim hesaplarına ve etnik milliyetçilik söylemlerine kurban edilmesine seyirci kalmayacağız. Ve bütün savaş karşıtlarının, barıştan ve insan haklarından yana olanların, bu girişimlere karşı sessiz kalmamaya çağırıyoruz.

Kurum olarak TBMM’yi ve tek tek kişiler olarak Milletvekillerini barıştan yana, insan haklarından yana tavır almaya ve savaş çığırtkanlığı yapanların heveslerini kursaklarında bırakmaya davet ediyoruz.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Bir cevap yazın