Cumhuriyet Gazetesi’ne, Yazarlarına ve Çalışanlarına Yönelik Baskıları Protesto Ediyoruz!

31.10.2016

CUMHURİYET GAZETESİ’NE, YAZARLARINA VE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BASKILARI PROTESTO EDİYORUZ!

Bu sabah, daha Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkanları Fırat Anlı ve Gültan Kışanak ile KJA Eş Sözcüsü Ayla Akat Ata hakkında verilen tutuklama kararlarının şokunu atlatamamışken bu defa Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarının topluca gözaltına alınmaları ile sarsıldık.

Siyaset kurumu, ifade ve basın özgürlüğü; siyasi iktidarca soruşturma ve kovuşturma makamları araçsallaştırılmak suretiyle baskı altına alınmaktadır.

Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, keyfi ve usule aykırı gözaltı kararlarıyla ihlal edilmektedir.

Türkiye bakımından, Anayasa’nın 90. maddesine göre bağlayıcı olan AİHS ve Sözleşmeyi uygulama ve yorumlamada en yetkili kurum olan AİHM içtihatlarına aykırı pratikler sergilenmektedir.

Savunma hakkı ve şüphelinin gözaltında avukatın hukuksal yardımından yararlanma hakkı, avukat kısıtlama kararlarıyla ihlal edilmektedir.

Halkın haber alma hakları keyfi ve gerekçesiz gizlilik kararlarıyla ihlal edilmektedir.

İHD olarak, Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının, yazarlarının ve gazetenin özgürlüğünü savunuyoruz.

Demokrasi, çoğulculuk temeline dayanır ve başta siyasi iktidar olmak üzere herkes, Cumhuriyet Gazetesi’nin düşünce ve yayın çizgisini ister benimsesin ister benimsemesin, ifade özgürlüğü hakkına saygı göstermelidir.

Gözaltı kararları derhal geri alınsın!

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Bir cevap yazın