İHD İstanbul Şubesi Eski Başkanı Eren KESKİNe Yönelik İlanlar

“İHD her koşulda ve herkes için ifade özgürlüğünü savunur. Bu nedenle kendisine ya da yöneticilerine karşı yapılacak en sert, en aykırı ya da en haksız eleştirileri de ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirir. Fakat, bazı kuruluşların İstanbul Şubesi Eski Başkanımız Av. Eren KESKİN’e yönelik olarak gazetelerde yayınladıkları ilan, hem Eren Keskin’i hedef göstermekte ve hem de TSK vesile edilerek “militarizm” desteklenmektedir. Dolayısıyla söz konusu ilanı, insan hakları ve özgürlükler adına bir talihsizlik olarak değerlendiriyoruz”
6 Haziran 2006 tarihli Cumhuriyet ve Hürriyet Gazetelerinde bazı kuruluşlara atfen bir ilan yayımlanmıştır. Bu ilanda İstanbul Şube Başkanımız Eren KESKİN’in insan hakları alanındaki ve özellikle de militarizme karşı verdiği mücadele, bir yasa dışı örgütle bağlantılı olarak sunulmakta ve hedef gösterilmektedir. İlanda “Türk Silahlı Kuvvetleri”nin adı kullanılmakta ise de, esasında demokratik ve sivil bir yönetim anlayışına karşı “militarist” yönetim anlayışına destek verilmektedir.
İHD ve yöneticileri, özellikle herhangi bir kurumu yıpratmak amacı ile faaliyet göstermez (buna TSK de dahildir). Ancak hangi kurumdan kaynaklanırsa kaynaklansın, insan haklarına, özgürlüklere, demokrasiye aykırı karar ve uygulamaları kamuoyuna duyurmada ve bunlara karşı mücadelede de kesinlikle tereddüt göstermez. Bu bağlamda, TSK’nin karar ve uygulamalarından ya da mensuplarının davranışlarından kaynaklanan hak ihlallerine karşı da mücadele eder. İstanbul Şube Başkanımız da bunu yapmıştır. Aynı mücadele anlayışının bundan sonra da gerek İstanbul Şubemizde ve gerekse bir bütün olarak İnsan Hakları Derneğinde aynen süreceğinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır.
Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de insan hakları savunuculuğu zor ve riskli bir iştir. İnsan hakları savunucularının fiili ya da hukuki risklerle karşılaşması ve bedel ödemek zorunda kalması, ülkemiz de sıklıkla rastlanan bir durumdur. Yöneticimiz Eren Keskin’in mahkumiyetini de bu şekilde değerlendiriyoruz. Şu anda haklarında dava açılmış ve mahkumiyet riski ile karşı karşıya olan çok sayıda üye ve yöneticimiz bulunmaktadır. Bizler bu riskleri biliyoruz ve yeri geldiğinde bedel ödemeyi insan hakları savunuculuğunun kaçınılmaz bir gereği olduğunu kabul ediyoruz.
Her konuda olduğu gibi, doğaldır ki Eren Keskin’in çalışmaları ve mahkumiyeti konusunda da farklı düşünceler olacaktır ve bu düşünceler çeşitli yollarla kamuoyuna açıklanacaktır. Her koşulda ve herkes için ifade özgürlüğünü savunan derneğimiz, kendisine ve yöneticilerine yöneltilecek en sert, en haksız ya da en aykırı eleştiriler için de böyle düşünmektedir.
Fakat, kendilerini sivil toplum örgütü olarak tanımlayan ve “kadın kuruluşları” sıfatı ile ilan verenlerin, Av.Eren Keskin’i yasa dışı bir örgütle bağlantılı gösterme gayretleri, hedef haline getirmeleri, ayrıca “hukukun üstünlüğü” ilkesini bir kenara iterek askeri kurumlara “üstünlük ve imtiyaz” tanıyacak şekilde militarist bir anlayışa hizmet etmeleri hiçbir şekilde kabul edilemez.
Dernek Tüzüğümüzün “Derneğin İlkeleri” başlıklı 2/B maddesinin 8. bendi aynen şöyledir:
“8. Her zaman ve her koşulda savaşa ve MİLİTARİZME karşıdır; barış hakkını savunur.”
Tüzük maddesinden anlaşılacağı üzere, İstanbul Eski Şube Başkanımız Av. Eren KESKİN dernek tüzüğünün gereğini yapmıştır. İHD olarak yöneticimizi sonuna kadar desteklediğimizi ve insan hakları mücadelesi kapsamında bundan sonra da militarizme karşı etkili bir mücadele vereceğimizi bir kez daha yineliyoruz.
MERKEZ YÜRÜTME KURULU ADINA
Yusuf ALATAŞ
Genel Başkan

Bir cevap yazın