Limter-İş Üyesi İşçilerin İfade ve Gösteri Yapma Özgürlükleri İhlal Edildi; Polis Aşırı Güç Kullandı

 

İnsan Haklarına dayalı demokratik ülkelerde ifade ve gösteri yapma özgürlükleri en temel özgürlük alanlarıdır. Yine, insan haklarına saygının temel ölçütlerinden birisi kamu görevlilerinin hiçbir şekilde işkence ve kötü muameleye başvurmamasıdır. Güvenlik güçlerinin müdahalesinin, sadece olayları önlemeye yönelik ve önleme amacı ile orantılı olması gerekir.
 
3 aydır ücretlerini alamayan Limter-İş Sendikası üyesi işçilerin 31.05.2006 günü yapmak istedikleri basın toplantısına polisin müdahale ederek engellemesi ve bu müdahale sırasında aşırı güç kullanarak bir çok işçinin yaralanmasına neden olması ve özellikle de müdahaleden sonra etkisiz hale getirilen işçilerin sokak aralarında polisler tarafından dövüldüğü iddiaları; ne yazık ki bütün aksi söylemlere rağmen Türkiye’de temel insan haklarının dahi güvence altında olmadığını bir kez daha ortaya koydu.
 
Bu tür olayların sonrasında, hiçbir idari ya da yargısal bir soruşturma yapılmaması ve sorumluların cezalandırılmaması da, başta Hükümet olmak üzere, devlet kurumlarının insan hak ve özgürlüklerini koruyup, geliştirmekteki temel zafiyetlerini ortaya koymaktadır.
 
İçişleri Bakanlığı’nın başta İstanbul Valisi olmak üzere, polisin haksız müdahalelerine ve aşırı güç kullanmasına engel olmayan güvenlik yetkilileri ile olaylarda sorumluluğu olan güvenlik görevlileri hakkında derhal idari ve cezai soruşturma başlatmasını talep ediyoruz.
 
Hükümet, demokratik hakların kullanılmasının engellenmesinin ve polisin aşırı güç kullanmasının tüm Türkiye’yi kapsayan yaygın bir uygulama olduğunu görmeli ve insan haklarının korunması yönünde daha etkili ve kararlı bir siyasi irade ortaya koymalıdır. Aksi takdirde, insan hak ve özgürlükleri yasa maddeleri içerisinde ve kağıt üzerinde kalmaya devam edecektir.
 
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

Bir cevap yazın