Dersim’deki Orman Yangını Söndürülmelidir

Basın ve yerel kaynaklar tarafından Dersim ilinde bir haftadır devam eden orman yangınına gerekli müdahalenin yapılmadığı kaygıları paylaşılmaktadır. Yerel kaynaklar yaşanan orman yangınlarının söndürülebilmesi için katkı sunmak isteyen yurttaşlara izin verilmediğini de ifade etmektedir.

Ormanlar insanlığın ortak varlığı olan doğanın önemli ve yaşamsal bir parçasıdır. Doğaya yönelik her türlü tutum çevre hakkı ile ilgilidir. Bu nedenle, orman yangınlarının en kısa sürede söndürülmesi hem doğanın tahrip edilmesinin önüne geçmek hem de çevre hakkına riayet etmenin bir gereğidir. 

Dersim’deki yangının bir an önce söndürülmesi için ilgili kamu kuruluşları derhal harekete geçmeli, yangın söndürme çalışmaları ve doğanın korunması çalışmaları yurttaşların katkısına ve katılımına açık olmalıdır.

İHD olarak ilgili kamu kuruluşlarını Dersim’deki ve yakın il ve ilçelerdeki yangını söndürmek için gerekli önlemleri almaya, yurttaşların yangın söndürme çalışmalarına destek verebilmeleri için imkân sağlamaya çağırıyoruz. 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ