Ezidi Soykırımı: 3 Ağustos Soykırımı Anma Günü Olarak Tanınsın!

DAİŞ isimli cihatçı çete yapılanmasının Orta Doğu’nun en kadim halklarından Ezidilere yönelik 3 Ağustos 2014’te Irak Şengal bölgesinde ve Ezidi yurdunda gerçekleştirdiği soykırım saldırısının üzerinden 4 yıl geçti. İnsan Hakları Derneği (İHD) olarak Ezidiler’e yönelik gerçekleştirilen soykırım saldırısını bir kez daha kınıyor ve lanetliyoruz.

Ezidilerin daha önce (72 ferman) soykırım saldırılarına maruz kaldığı biliniyor. Bu son saldırı sonucunda da on binlerce Ezidi katledilmiş, binlerce Ezidi kadın köle yapılarak pazarlarda satılmıştır. Ağır insan hakları ihlallerine yol açan tüm bu saldırılar 21. yüzyılda hepimizin gözleri önünde gerçekleşmiştir. Böylesi ağır ihlaller karşısında başta BM olmak üzere ilgili mekanizmaların önleyici ve onarıcı görevlerini yerine getir(e)memiş olması bu organlar bakımından başarısızlıktan öte büyük bir utançtır.

Yaşanan soykırım saldırısına karşı Ezidi halkı Kürt Siyasal Hareketi’nin öncülüğünde ve desteği ile kendi savunmasını gerçekleştirmiş ve saldırıları püskürtmeyi başarmıştır. Diğer tüm halklar gibi, Ezidilerin de kendini savunma ve kendi geleceğini belirleme hakkı vardır. Her halkın ve her devletin bu hakka saygı göstermesi BM İnsan Hakları Sistemi’nin bir gereğidir. Bu kapsamda Irak’ın Şengal bölgesinde, Ezidileri korumayarak onların soykırıma uğramasını seyreden güçlerin, Ezidilerin kendilerini yönetme hakkına saygı duymak durumunda olduklarını belirtmek isteriz.

Öte yandan, Ezidi halkının 2014 yılındaki Şengal ve Musul’a yönelik IŞİD/DAİŞ saldırılarından sonra mülteci durumuna düşerek sığındığı ülkelerdeki sorunları devam etmektedir. Bu kapsamda Türkiye’ye sığınan on binlerce Ezidi’ye Suriye’den sığınanlar gibi haklar tanınmamıştır1. Halen bir kısmı Türkiye’de bulunan Ezidilere yönelik bu ayrımcı uygulamanın bir an önce sona erdirilmesi gerekmektedir.

Şüphesiz ki BM İnsan Hakları Konseyi’nin Haziran 2016’da Ezidi halkına yönelik 2014’te gerçekleştirilen DAİŞ saldırısını soykırım olarak kabul ve ilan etmesi önemli bir gelişme olmuştur. Bu vesile ile başta Türkiye olmak üzere tüm ülkeleri, Ezidilere yönelik DAİŞ saldırısını soykırım olarak tanımaya ve Ezidi halkının kendini savunma hakkına saygı göstermeye davet ediyoruz.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

1 İHD olarak 2015 yılında konuyla ilgili hazırladığımız inceleme raporu için tıklayınız.