En Çok Dostun Gülü Yaralar Beni

Kurucumuz ve değerli büyüğümüz Adalet Ağaoğlu’nun 30 Temmuz 2005 tarihli Hürriyet Gazetesi’ne manşet olan derneğimizle ilgili düşünceleri ve üyelikten istifa kararı tüm Dernek Camiasını derinden üzmüştür.

Sayın Ağaoğlu’nun tümüyle iletişimsizlik ve eksik bilgilenmeye dayalı olduğunu düşündüğümüz değerlendirmeleri, sessizce geçiştirilemeyecek ölçüde önemli ve derneğin ilkeleri ile doğrudan ilintilidir.

Her şeyden önce, İHD her türlü resmi ya da sivil örgütlenmeden, silahlı hareketten bağımsız bir insan hakları kuruluşudur. Savaşa ve şiddete karşı olduğu da tüzüğünde yer alan önemli ilkelerinden biridir. Ne şimdi ne de geçmişte her hangi bir örgütün yandaşı suçlamasını hak edecek bir tutum ve yaklaşımı olmamıştır.

Sayın Adalet Ağaoğlu’na olan saygımız sonsuzdur, suçlamalarında da herhangi bir kasıt olmadığına da yürekten inanıyoruz. Kaldı ki; kurucumuzun düşünce ve ifade özgürlüğüne de tümüyle saygılıyız ve kurucusu olduğu derneği eleştirmeye herkesten fazla hakkı olduğunu biliyoruz. Ancak derneğimizin kurucusu olan Ağaoğlu sadece web sitemize girmiş olsa idi, başta Hikmet Fidan’ın öldürülmesi dahil son dönemlerdeki şiddet olayları ile ilgili çalışmalarımızı görebilecekti ve basına yansıyan suçlamaları yapmayacaktı.

Tüm dünyada (ve tabii ki Türkiye’de de) “insan hakları mı, güvenlik mi” ikilemi ile insan haklarını ve özgürlükleri kısıtlamaya yönelik çabaların bir parçası olarak İnsan Hakları örgütlerinin haksız suçlamalarla hedef haline getirilip, sindirilmeye çalışıldığı bir dönemde, Sayın Ağaoğlu’nun iletişimsizlik ve bilgi eksikliğine dayalı bu düşüncelerinin basında yer alması ve söz konusu çabalara daha fazla zemin hazırlamış olması da büyük bir talihsizliktir.

İHD, Sayın Ağaoğlu’nun da içinde yer aldığı 19 yıllık tarihinde çok haksız suçlamalara ve büyük baskılara maruz kalmasına rağmen, ilkelerinden hiçbir zaman taviz vermemiş ve esen rüzgarların peşine takılmamıştır.

Kimi zaman cezaevi kapılarında kimi zaman işkence hanelerde kimi zaman yakılan yıkılan köylerde kimi zaman da sokaklarda acı gerçekleri haykırmıştır.

Bundan sonra da 19 yıllık onurlu geçmişimizi, özgürlüklerimizi savunmaya ve toplumun vicdanı olmaya devam edeceğiz.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Bir cevap yazın