Eşit Yurttaşlık Hakkından Yararlanmak İsteyen Alevilerin İsteklerine Saygı Gösterilmelidir

Alevi Bektaşi Federasyonu’nun, “Ayrımcılığa Karşı Eşit Yurttaşlık Hakkı” temalı 7- 8 Kasım 2008 tarihlerinde yaptığı yürüyüş ve 9 Kasımda yapacağı mitingi destekliyoruz.

Din ve inanç özgürlüğü, kültürel yaşama katılma ve kültürel mirası yaşatma hakkı ülkemizde Aleviler açısından öteden beri sorunlu temel hak ve özgürlük alanı olagelmiştir. Bu alanda özellikle Alevilerin hakları görmezden gelinmiş, istekleri duyulmamıştır.

Aleviler haklarını haykırmak ve isteklerini duyurmak için 7 Kasım’dan beri yürüyüş yapıyor ve 9 Kasım’da Ankara’da miting yapacaklar.

İHD, Alevilerin hak ve özgürlükler çerçevesinde dile getirdikleri bu isteklerini desteklemektedir.

İHD sürekli dile getirdiği gibi;

Devlet, yurttaşlarının neye inanacağına, neye inanmayacağına ve nasıl inanacağına karar veremez. Bu konu tamamen bireye ait, bireysel özgürlük alanıdır. Devletin müdahale alanının dışındadır. Devlet, başka alanlarda olduğu gibi, din, inanç ve kültür alanlarında da toplumun çoğulcu dokusuna saygı göstermelidir. Dayatmada bulunmamalı; ayrımcılık yapmamalıdır.

Zorunlu din dersleri konusunda öncelikli olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmalıdır. Hükümet anayasa değişikliği gerekir bahanesine sığınmamalıdır. Anayasa 90. madde gereğince, Anayasa ve yasalarda değişiklik bile yapılmadan doğrudan doğruya AİHM karaları hayata geçirilmeli, çağdışı ve antidemokratik anayasa ve yasa kuralları dikkate alınmamalıdır.

Cem Evlerinin yasal statüye yani ibadethaneye dönüştürülmesi talebi haklıdır ve bu talep ayırımcılık yasağı, kültürel haklar ve inanç özgürlüğü kapsamında ele alınmalıdır.

Aydınlarımızın katledildiği Madımak Oteli müzeye dönüştürülmeli, katliamı planlayanlardan da yargı önünde hesap sorulmalıdır.

Eşit yurttaşlık hakkından yararlanmak isteyen Alevilerin isteklerine saygı gösterilmelidir.

İnsan Hakları Derneği

Bir cevap yazın