Ferhat Tunç’un Tutuklanması Üzerine

Ses sanatçısı ve İHD üyesi bir insan hakları savunucusu olan Ferhat Tunç, Doğubeyazıt Sulh Ceza Mahkemesi'nin gıyabi tutuklama kararı nedeniyle Muğla, Milas Sulh Ceza Mahkemesi'nin gıyabi tutuklama müzekkeresini vicahiye çevirmesiyle (yüze karşı okunması) tutuklandı ve Milas Cezaevi'ne götürüldü.

Yurttaşların hakları ve özgürlükleri iki tür koruma altındadır. İlki demokratik kamuoyunun korumasıdır. İkincisi ise yargısal korumadır.

Yargı, insan hakları ve özgürlüklerini korumaz ise, haklar ve özgürlükler yaşam bulamaz.

Doğubeyazıt'ta, 22 Haziran 2003 tarihinde yaptığı bir konuşma nedeniyle tutuklama kararı verildiği bilgisine sahibiz.

21. yüzyılda insanların düşüncesini açıkladığı için tutuklanması kabul edilemez.

İnsan hakları ve özgürlüklerini korumak yüksek bir kararlılık gerektirir.

İkircikli tutumlarla ve uygulamada sonuç doğurmayacak muğlak yasal düzenlemelerle ve sistemin otoriter özünü muhafaza zihniyetine sahip kadrolarla, insan haklarını korumak ve geliştirmek olanaklı değildir.

Herkes hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalmalıdır. Yalnızca yasama ve yürütme organı değil, hukukun üstünlüğü ilkesinin yaşam bulmasını sağlamakla görevli ve yetkili olan kesimler de.

Yasa devletinden değil de, hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı devletten söz edeceksek, özgürlüklerin korunmasını yargıdan beklemek hakkımızdır.

Biz de sonuç olarak, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokratik standartlara uygun kararı acil olarak yine yargıdan bekliyoruz.

İnsan Hakları Derneği

Bir cevap yazın