Gözaltında Kaybedilenleri Aramaktan Vazgeçmeyeceğiz

Bugün Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü.

30 Ağustos, Birleşmiş Milletler tarafından 2011 yılından bu yana, Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü olarak anılıyor.

30 Ağustos’ta kayıplar sorununa, gözaltında kaybedilenlere ve kaybedilenlerin yakınlarının yaşadıklarına dikkat çekmek amacıyla dünyanın dört bir yanında etkinlikler düzenleniyor. Zorla kaybetmelerin sorumlularının yargılanması için devletlere çağrılar yapılıyor.

30 Ağustos aynı zamanda kayıp yakınları ile dayanışmanın da çağrısıdır. Zira uluslararası insan hakları içtihadına göre kaybedilen kişinin akıbetinin karanlıkta bırakılması ailesi için işkence olarak değerlendirilir.

Yaşadık, tanık olduk biliyoruz: Faillerden hesap sorulmamasının kayıp yakınları üzerinde, çıplak şiddet kadar yıkıcı bir etkisi vardır. Gözaltında kaybetme eyleminin  hukuken suç olduğunun tespiti ve cezasız bırakılmayacağı güvencesi,  kayıp yakınları üzerindeki yıkımı azaltır; yaralarının iyileşmesine katkı sunar.

Türkiye’de hem tarihsel olarak hem de günümüzde devam eden devlet suçlarının inkarı ve cezasızlık siyaseti, demokrasinin kurumsallaşmasını engelleyen ana nedenlerden biridir.

BM Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü vesilesiyle bir kez daha hatırlatıyoruz: İnkar ve cezasızlık siyaseti sonlandırılmadan demokratikleşme, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin hayata geçmesi mümkün olmayacaktır.

Bu nedenle iktidarı, sistematik inkar ve cezasızlık politikasına son vermeye,  Gözaltında kaybedilenleri aradıkları için hukuksuz bir biçimde engellenen Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın üzerindeki baskı ve şiddet uygulamalarını durdurmaya ve BM Herkesin Zorla Kaybetmeden Korunmasına Karşı Uluslararası Sözleşme’yi imzalamaya çağırıyoruz.

BM Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü’nde bir kez daha ilan ediyoruz:

Gözaltında kaybedilenleri aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Tüm baskılara göğüs gererek adalet hakkını, hakikat hakkını ve ihlallerin tekrarına karşı toplumun güvencelere sahip olma hakkını savunmakta ısrar edeceğiz.

INSAN HAKLARI DERNEĞİ 

Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyonu