Hasta Mahpuslar Serbest Bırakılsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Madımak katliamının faillerinden Ahmet Turan Kılıç’ın cezasını, Anayasa’daki yetkisine dayanarak kaldırmıştır. İlgili anayasa maddesi, hükümlülerin cezalarının “Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle” cumhurbaşkanı tarafından hafifletilebileceğini veya kaldırabileceğini öngörmektedir.

İnsan Hakları Derneği (İHD) olarak son tasarrufta adı geçen kişi etrafındaki tartışmalardan sarfı nazar ederek, bu vesileyle kamuoyunun dikkatini hapishanelerde tutulan diğer hasta ve yaşlı mahkumlara çekmek istiyoruz. Öncelikle, hapishanelerde kalamayacak kadar hasta 500 civarında mahpus bulunduğunu hatırlatıyoruz. Esasen bu kişilerin kanuni düzenlemeler çerçevesinde tahliye edilmeleri gerekliyken, infaz süreçlerini yöneten kişi ve kurumlar bu gereklilikten anlaşılmaz biçimde kaçınmaktadırlar. Resmî Bilirkişilik ‘kurumu olan Adlı Tıp raporları ile bu kişiler tutulmaya devam ediyor. Bu tutumdan bir an önce vazgeçilmesi gerekmektedir. Hapishanelerde bulunan, ancak bakım ve tedavileri için buralarda tutulmaları uygun olmayan kişilerin bir an önce tahliyesinin sağlanması hukukun emridir.

İnsan hakları savunucuları olarak bu emre uyulmasını talep ediyoruz. Adli Tıp kurumunu, düzenleyeceği raporlarda, tıbbi etik ilkelerine uymaya davet ediyoruz. Aynı şekilde, yine Anayasa’da yer alan eşitlik ilkesinin bir gereği olarak Cumhurbaşkanı’nın anayasa madde 104’te düzenlenen yetkisini diğer hasta ve yaşlı mahpuslar için de kullanmasını talep ediyoruz.

İnsan Hakları Derneği

Merkezi Hapishane Komisyonu