Hatay’da 19.02.2012 Günü Yapılan Kitlesel Eylem İle İlgili İHD Hatay Şubesi Açıklaması

21.02.2012

Hatay ilinde faaliyet yürüten demokratik kitle örgütü ve sivil toplum örgütleri olan AKA-DER, BDP, DİSK, EĞİTİM-SEN, EMEP, ESP, HALK CEPHESİ, HALKEVİ, İHD, ÖDP, PARTİZAN, SDP, SOSYALİST PARTİ, TÖPG, SODAP’ın katılımı ile “Ortadoğu ve Suriye’ye Emperyalist Müdahaleye Son” temalı MİTİNG kararı alınmıştır.

Miting Düzenleme Kurulu Başkanı Mithat Can tarafından valiliğe miting başvurusu yapılmıştır.

Miting duyurusuna ilişkin metin basına ve halka bildiri niteliğinde yapılarak dağıtıldı ve ayrıca afişleme yapıldı. Emniyet Müdürlüğü güvenlik şubesi ile yapılan görüşmelerden mitingin yapılacağı, yasaklama olmayacağı mesajı alınıyordu.

Ancak 17.02.2012 günü düzenleme kurulunu ısrarla Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı ve valiliğin mitingi yasaklama kararı tebliğ edildi. 

Yasaklama kararının ardından kurumlarla yapılan toplantıda; İHD mitingin yasaklanmasının düşünce, ifade ve toplantı gösteri yürüyüşü hakkının ihlali olduğunu ve yasağın kitlesel basın açıklaması ile protesto edilmesi gerektiğini savundu.

Aynı zamanda Mitingin aktif duyurusunun yapılmış olması nedeniyle katılımcı olarak gelebilecek kitleye saygı ve sahip çıkma anlamında miting toplanma saatinde basın açıklaması ile mitingin yasaklanmasının protesto edilmesini önerdi ve savundu.

Diğer katılımcı örgütler eylemi aynen devam ettireceklerinde ısrarcı olunca; İHD bir insan hakları örgütü olduğundan 18.02.2012 günü yapacağı basın açıklaması ile mitinge konulan yasağı protesto edeceğini; 19.02.2012 günü yapılacak eylemliliklere İHD flaması ile katılmayacağını; ancak katılmak isteyen İHD üyelerinin de bireysel olarak katılabileceğini deklare etti.

Mitingin yasaklanmasını protesto eden ve kınayan basın açıklaması İHD Hatay Şube Binası’nda yöneticilerin katılımı ile yapıldı.

19.02.2012 günü saat 13’te başlayan eylem sırasında İHD Hatay Şubesi adına katılım olmadığı gibi flama, afiş, el ilanı gibi İHD’yi temsil ve ifade eden en ufak bir materyal taşınmadı.

Yasaklanmış olmasına karşın mitinge köylerden binlerce insan katıldı. Çeşitli gözlemcilere göre eyleme 4-5 bin kişi katıldı.

Yapılan gösteride, “Ortadoğu ve Suriye’ye Emperyalist Müdahaleye Son” pankartı dışında hiçbir pankartın taşınmadığı, eylemde yukarıda saydığımız İHD dışındaki demokratik kitle örgütlerinin flamaları taşındı.

Kortej dışından katılan sade vatandaşlardan oluşan küçük bir grup tarafından Suriye Cumhurbaşkanı Esad’ın posteriyle Suriye bayrakları taşıdıkları görüldü.

4-5 bin kişinin katıldığı eylemde insan hakları, demokrasi, savaş karşıtlığı, barış istemi, işgal karşıtlığı, halkların kardeşliği söylemleri ve sloganları ön planda iken bunların görülmemesi; kendiliğinden katılan küçük bir grubun Suriye yönetimi yanlısı görüşlerinin ön plana çıkartılarak malzeme yapılıyor olmasını da etik bulmadığımızı ifade etmek isteriz.

İHD, Suriye’de devam eden yoğun hak ihlallerinin biran önce son bulmasını, askeri müdahale olmadan rejimin demokratikleştirilmesini savunmakta olup, hiçbir zaman otoriter rejimleri, totaliter rejimleri, diktatörleri, anti demokratik rejimleri savunmamıştır.

İHD Hatay Şubesi

 

Bir cevap yazın