İç Anadolu Bölge Cezaevleri Ekim-Kasım-Aralık 2021 3 Aylık Hak İhlal Raporu

İHD Ankara Şubesi İç Anadolu Bölge Cezaevleri Ekim-Kasım-Aralık 2021 3 Aylık Hak İhlal Raporu’nu yayınladı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi Hapishaneler Komisyonu’nun hazırladığı bu rapor,  hapishanelerden İHD Ankara Şubesi Hapishaneler Komisyonu’na gelen başvurular, avukatların hapishanelere yaptıkları ziyaretler, mahpusların tarafımıza yolladığı mektuplar ve mahpus-aile görüşmelerinin tarafımıza aktarılması ile derlenen bilgiler sonucunda hazırlanmıştır.

 

Ekim-Kasım-Aralık aylarında derneğimize İç Anadolu Bölge Kapsamında bulunan 22 hapishanede yaşanan hak ihlalleri için 148 başvuru yapılmıştır. Bu başvurulardan 18’i kadın mahpuslar tarafından yapılmıştır. Komisyonumuza yapılan başvurular ile ilgili olarak hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için ilgili kamu kurumlarına gerekli yazılar yazılmıştır.

 

Raporun tamamı için: Ekim-Kas_m-Aral_k-Raporu