İç Anadolu Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri İzleme Raporu: 2020 Ocak-Şubat-Mart

2020 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında İç Anadolu Bölgesi’ndeki cezaevlerinde başta sağlık hakkı olmak üzere sorunlar giderilmemiş, mahpusların gerek yasal düzenlemelerle gerekse Türkiye’nin imzaladığı uluslararası belgelerde güvence altına alınan “insanca yaşam” koşulları sağlanamamış, mahpuslar şiddete uğramış, iletişim haklarından mahrum bırakılmıştır.

Hapishanelerde yaşanan hak ihlallerinin düzeyi ve yaygınlığı, kamu otoritelerinin sık sık kullandığı “münferit hadise”, “görevi ihmal” gibi gerekçelerin anlamsız olduğunu, mahpusların baskı altında tutulması, yıldırılması amacı taşıdığını göstermektedir.

Raporumuz, aşağıda sayılan hapishanelerden İHD Ankara Şube Hapishaneler Komisyonu’na başvurular, avukat ziyaretleri, mahpusların yolladığı mektuplar, mahpus-aile görüşmelerinin aktarılması sonucunda derlenen bilgiler ile hazırlanmıştır.

2020 Ocak-Şubat ve Mart aylarında İç Anadolu Bölge Hapishaneleri için 33 kişi İHD’ye başvurmuştur. Bunlarla ilgili olarak gerekli olan kamu kurumlarına yazıları yazılmıştır.

  • Afyonkarahisar 1 Nolu Tipi Kapalı Hapishanesi
  • Bolu F Tipi Kapalı Hapishanesi
  • Kayseri 2 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi
  • Kırıkkale F Tipi Kapalı Hapishanesi
  • Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Hapishanesi
  • Nevşehir E Tipi Kapalı Hapishanesi
  • Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi
  • Sincan 2 Nolu F Tipi Kapalı Hapishanesi
  • Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Hapishanesi

Raporun tamamı için:

İç Anadolu Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri İzleme Raporu: 2020 Ocak-Şubat-Mart