İç Anadolu Bölgesi Hapishaneleri Üç Aylık Hak İhlalleri Raporu / Temmuz-Ağustos-Eylül 2020

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi Hapishaneler Komisyonu’nun hazırladığı bu rapor, aşağıda isimleri belirtilen hapishanelerden İHD Ankara Şubesi Hapishaneler Komisyonu’na gelen başvurular, avukatların hapishanelere yaptıkları ziyaretler, mahpusların tarafımıza yolladığı mektuplar ve mahpus-aile görüşmelerinin tarafımıza aktarılması ile derlenen bilgiler sonucunda hazırlanmıştır.

2020 Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında İç Anadolu Bölge Hapishaneleri için 95 kişi, diğer cezaevleri için 2 kişi olmak üzere toplam 97 kişi İHD Ankara Şubesi’ne başvuru yapmıştır. Komisyonumuza yapılan başvurular ile ilgili olarak hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için ilgili kamu kurumlarına gerekli yazılar yazılmıştır.

 

Hak ihlali ile ilgili olarak başvuru gelen İç Anadolu Bölge Hapishaneleri

 

 • Afyonkarahisar 1 Nolu Tipi Kapalı Hapishanesi
 • Aksaray T Tipi Kapalı Hapishanesi
 • Bolu F Tipi Kapalı Hapishanesi
 • Ermenek M Tipi Kapalı Hapishanesi
 • Ereğli T Tipi Kapalı Hapishanesi
 • Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi
 • Kayseri 2 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi
 • Kayseri Kadın Kapalı Hapishanesi
 • Kırıkkale F Tipi Kapalı Hapishanesi
 • Kırşehir E T Tipi Kapalı Hapishanesi
 • Konya E Tipi E Tipi Kapalı Hapishanesi
 • Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi
 • Sincan 2 Nolu F Tipi Kapalı Hapishanesi
 • Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Hapishanesi
 • Sincan 3 Nolu L Tipi Kapalı Hapishanesi
 • Sincan T Tipi Kapalı Hapishanesi

Raporun tamamı için:

İç Anadolu Bölgesi Hapishaneleri Üç Aylık Hak İhlalleri Raporu / Temmuz-Ağustos-Eylül 2020