İHD 2018 Yıllık İnsan Hakları Raporu

2018 yılı Türkiye’deki tek kişi yönetimine dayalı otoriter yönetimin inşa edilmesi seçimlerinin yapıldığı ve kalıcı OHAL düzenine geçilen bir yıl oldu.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerle “Türk Tipi Başkanlık” seçimleri gerçekleştirildi ve 16 Nisan 2017 tarihli referandumda değiştirildiği ilan edilen Anayasanın değiştirilen tüm maddeleri  seçimle beraber yürürlüğe girdi. Dolayısıyla 2018 yılı otoriter yönetimin inşasının gerçekleştirildiği bir yıl oldu. Bu süreç halen devam etmektedir.

21 Temmuz 2016’da başlayan OHAL rejimi 19 Temmuz 2018 tarihinde sona erdirildi. Ancak 31 Temmuz 2018’de yürürlüğe giren 7145 sayılı kanunla OHAL adeta 3 yıllığına uzatılmış oldu.  Dolayısıyla 2018 yılı aynı zamanda OHAL düzenin de kalıcılaştığı bir yıl olarak yaşandı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin 25 Nisan 2017’de Türkiye’yi yeniden siyasi denetime tabi tutması ile ilgili süreç 2018 yılında devam etmiştir. Ancak Avrupa Konseyi 2018 yılında denetim raporunu görüşememiştir. Türkiye’deki demokrasi ve insan hakları sorunlarının büyüklüğü karşısında AİHM’in göstermiş olduğu tutum ibret vericidir. Hukukun üstünlüğü ilkesinden uzaklaşan AİHM’in kendisine dava gelmemesi için sürekli olarak Türkiye’deki Anayasa Mahkemesini işaret etmesi insan hakları değerlerinin korunmasında yaşanan aşınmayı çok net olarak ortaya koymuştur. Buna karşın Anayasa Mahkemesi’nin özellikle “devletin milli güvenlik politikaları” konusunda insan haklarından yana karar üretmediği ve olumsuz bir tutum içerisinde olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle OHAL KHK’ları ve OHAL yasaları hususundaki olumsuz tutumu insan haklarının korunmasında etkili bir mahkeme olmadığını ortaya koymuştur.

Türkiye’de otoriter yönetim anlayışının inşası karşısında demokrasi güçlerinin bir araya gelememesinin yarattığı sorunlara rağmen, Türkiye halkının özellikle seçimlerde sandıkta demokrasi ve barış mesajı vermesi önemli ve anlamlıdır. Gerek 24 Haziran seçimlerinde gerekse de 31 Mart 2019 seçimlerinde halkın sandıkta bir araya gelerek vermiş olduğu demokrasi ve barış mesajının demokrasi güçleri tarafından algılanması ve demokrasi ittifakının kurulmasının zorunlu
olduğunu vurgulamak istiyoruz.

Raporun tamamı için: 2018 İHD Yıllık Raporu

2018 Yıllık İhlal Bilançosu için: 2018 İHD Yıllık Raporu Bilançosu