İHD Akademisi Diyarbakır Birimi 2022 Güz Programını Gerçekleştirdi

İHD Akademisi Diyarbakır Birimi 2022 Güz Programını Gerçekleştirdi

 

İHD Akademisi Diyarbakır Birimi 2022 Güz dönemi eğitimleri 1 Ekim – 19 Kasım 2022 tarihleri arasında İHD Diyarbakır şubemizde gerçekleştirildi.

 

Eylül ayında çıkılan çağrıya kısa süre içerisinde çok sayıda başvuru yapılmıştır. “2022 Güz Dönemi İnsan Hakları Okulu” başlığı ile gerçekleştirilen eğitimde toplam 25 katılımcı dersleri tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazanmıştır.

 

İnsan Hakları Derneği bünyesindeki bir eğitim kuruluşu olan ve 17 Temmuz 2010 tarihinde açılış dersi ile birlikte insan hakları eğitimine başlayan İnsan Hakları Akademisi(İHD/Akademi) eğitim çalışmalarını 7 birimde (Adana, Ankara, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir) yüz yüze ve online olarak gerçekleştiriyor.

 

İHD Akademisi Diyarbakır Birimimizin Güz Döneminde yüz yüze işlediği dersler şu şekildedir:

 

                                               

1 Ekim 2022, Cumartesi

İnsan Haklarını Savunmak  (Eren Keskin)

İnsan Haklarına Giriş, Temel Kavramlar, hak Savunuculuğu (Öztürk Türkdoğan)

 

8 Ekim 2022, Cumartesi

Toplumsal Uzlaşı Çerçevesinde   Yeni Bir Anayasa          (Vahap Coşkun)

Dilsel Çoğulculuk ve Anadil Hakkı          (Ekrem Koçbaşı)

 

15 Ekim 2022, Cumartesi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği           (Handan Coşkun)

Bir İnsan Hakkı Olarak Sağlık Hakkı      (Şebnem Korur Fincancı)

 

22 Ekim 2022, Cumartesi

Ulusların Kendi Kaderini   Tayin Hakkı      (Derya Bayır)

İşkence ve Kötü Muamelede    Cezasızlığın Rolü        (Barış Yavuz)

Cezasızlığa Karşı Hak Arama Çalışmaları    (Rahşan Bataray Saman)

 

29 Ekim 2022, Cumartesi

Basın Özgürlüğü ve Haber Alma Hakkı       (Ali Duran Topuz)

 

20 Kasım 2022, Pazar

Barış Eğitimi                              ( Nejla Kurul)

Değerlendirme

 

25 Kasım 2022, Cuma

Katılım Belgesi Töreni