İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı M. Raci Bilici Serbest Bırakıldı!

15 Mart 2017 tarihinde Diyarbakır’da gözaltına alınan İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı M. Raci Bilici 21 Mart 2017 tarihinde “adli kontrol tedbiri” uygulanarak nöbetçi hakim tarafından serbest bırakıldı.

Raci Bilici’ye yöneltilen somut suçlama bir STK temsilcisi olarak Diyarbakır’da faaliyet gösteren Demokratik Toplum Kongresi’nde (DTK) çeşitli görüşme ve toplantılara katılmaktır.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, bir STK olarak faaliyet gösteren DTK’yı “yasadışı örgüt” olarak nitelendirip bu kuruluşla iletişim kuran kişilere de suçlama yöneltmektedir. DTK kurulduğunda ve özellikle 2013 – 2015 tarihleri arasındaki çözüm sürecinde önemli roller üstlenmiş ve hükümetin/devlet bürokrasisinin bilgisi dahilinde meşru faaliyetler yürütmüştür. Şimdi bu kuruluşun “yasadışı örgüt” olarak nitelendirilmesi oldukça vahimdir; çünkü geçmiş yıllarda DTK’nın meşru görülen faaliyetlerinin bu dönemde geriye dönük olarak gayri meşru gösterilmesi suç ve cezaların geçmişe yürütülemeyeceği ilkesine aykırıdır.

Diyarbakır Savcılığı DTK ile ilgili 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında teknik takip ve teknik izleme/dinleme yapmıştır. O tarihlerde suç olarak değerlendirmemiş ve dava açmamıştır. Şimdiki Savcılığın geçmişe dönük olarak suçlamada bulunması hukuk güvenliği hakkının açık ihlalidir. Devlet adeta vatandaşına tuzak kurmuştur; devletin bu tutumu kesinlikle kabul edilemez.

Diyarbakır Savcılığı’nın bu mantığı işletilirse DTK ile faaliyet yürüten hükümet ve devlet yetkilileri de ciddi olarak zan altında kalacaklardır. Bu husus özellikle hükümet ve devlet yetkililerine duyurulur!

Kısaca özetleyeceğimiz durum budur.

Arkadaşımız M. Raci Bilici hakkındaki adli kontrol kararı kaldırılmalı ve soruşturma sona erdirilmelidir. Sayın M. Raci Bilici insan hakları faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecektir.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI

Bir cevap yazın