İHOP’tan Yeni Yayın – İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır

İnsan Hakları Ortak Platformu’nun (İHOP) “İfade Özgürlüğü Programı” çerçevesinde  Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak tarafından yazılan İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır: Türkiye’de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme adlı kitap yayımlandı. Kitabın İngilizce ve Türkçe versiyonlarına “pdf” formatında İHOP’un internet sitesinden veya aşağıdaki bağlantılara tıklayarak ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.  

Tanıtım

İnsan Hakları Ortak Platformu’nun (İHOP) “İfade Özgürlüğü Programı” çerçevesinde  Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak tarafından yazılan İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır: Türkiye’de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme başlıklı kitapta Türkiye’de İnternet’teki içeriğin yasal düzenlenmesi ve sansür konularında bir durum değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmada, İnternet’teki içeriğin yasal düzenlenmesi konusundaki diğer girişimlerin yanı sıra yeni çıkarılan ve kısaca ‘5651 Sayılı Kanun’ diye anılan ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ ve onunla ilintili düzenlemeler de eleştirel açıdan değerlendirilmiştir. Kitap, mevcut düzenleme sistemlerinin nasıl işlediğini ve ağırlıklı olarak Türk yargısının yetki alanı dışında bulunan web sitelerine erişimin mahkeme ve idari erişim engelleme kararlarıyla nasıl engellendiğini örnekler vererek incelemiştir. Bu incelemede 5651 Sayılı Kanun’un uygulanmasıyla ilintili olduğu ölçüde ‘Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (‘TİB’) ve onun yasadışı etkinlikleri izleyen ‘İnternet Bilgi İhbar Merkezi’nin kuruluş ve işleyişi de değerlendirilmiştir. Çalışmada bu yeni düzenlemenin kapsamı dışında kalan erişim engelleme kararları da ele alınmıştır.

Kitabın Birinci Bölümünde 5651 Sayılı Kanun’dan önceki sansür uygulamaları, 5651 Sayılı Kanun’un gelişimi ve yürürlüğe girmesi, onun uygulamaları ve eleştirel değerlendirmesi dâhil olmak üzere, Türkiye’de İnternet içerik düzenlemelerinin tarihçesi ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Birinci bölüm, ayrıca Türkiye’deki web sitesi engelleme ve kapatmalarının temel gerekçelerini özetleyerek değerlendirmesini yapmıştır. İkinci Bölümde, Türkiye’de İnternet yönetimine ilişkin mevzuat ve uygulamanın, AİHS ve Anayasa hukuku açısından değerlendirilmesine yer verilmiştir. Engellemeye ilişkin yargı kararlarının ve idari işlemlerin etkinliği ile filtrelenmiş ve engellenmiş web sitelerine erişim için Türk kullanıcılar tarafından başvurulan ‘boşluklardan yararlanma’ teknolojilerinin kullanılabilirliği ve değerlendirilmesi de bu bölümde yapılmıştır. Kitap, daha sonra, Üçüncü Bölümde Türkiye’yi bu konuda ilgilendiren uluslararası gelişmeleri gözden geçirmiş, İnternet’te içerik düzenlemeleriyle ilgili olarak Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi düzeyindeki gelişmelere de değinmiştir.

Akdeniz ve Altıparmak, kitabın son bölümünde bazı önemli tavsiyeler sunmuştur. Bu bölümde 5651 sayılı Kanun’un kamuoyundan destek görmediğinin altı çizilmiş ve 5651 sayılı Kanun’un uygulanmasından kaynaklanan sorunlar ve mevcut hukuksal rejim değerlendirilmiştir. Kitapta açıklanan gerekçelerle 5651 Sayılı Kanun’un kaldırılmasının en doğru çözüm olduğu yazarlar tarafından öngörülmüştür. Akdeniz ve Altıparmak, Hükümetin, mevcut politikası yerine çocukları gerçekten zararlı İnternet içeriğinden korumak için yeni bir politika geliştirecek geniş bir kamuoyu yoklaması yaptırması gerektiğini, fakat bu yeni girişimin şeffaflık, açıklık ve çoğulcu bir yöntemle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunmuşlardır.

Yazarlar Hakkında

Doç. Dr. Yaman Akdeniz Leeds Üniversitesi (İngiltere) Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Fakülte içinde kurulmuş olan SiberHukuk Araştırma Ünitesi’nin koordinatörlüğünü yapmaktadır ve SiberHukuk LLM (hukuk ‘master’) programından sorumludur. Aynı zamanda Cyber-Rights.Org adlı kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütünün kurucusu ve 1997’den beri başkanıdır ve 2003 yılından beri de bilgi edinme hakkı konusunda çalışmalar yapan BilgiEdinmeHakki.Org’un ortak kurucu başkanıdır. ‘İnternette Çocuk Pornografisi ve Hukuk; Ulusal ve Uluslararası Etkiler’ (Internet Child Pornography and the Law: National and International Responses) adlı kitabı Haziran 2008’de Ashgate tarafından yayımlanmıştır. Akdeniz hakkında daha fazla bilgiye http://cyberlaw.org.uk adresinden ulaşabilirsiniz. İletişim için lawya@cyber-rights.orgBu e-posta adresi spam botlar tarafından korunmaktadır, Görüntülemek için javascript açık olmalı. adresini kullanabilirsiniz.
Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesidir. SBF’de lisans ve lisansüstü düzeyde insan hakları ve idare hukuku dersleri veren Altıparmak, Fakülte’nin İnsan Hakları Merkezi’nin de yönetim kurulu üyesidir. Merkez tarafından yürütülmekte olan araştırma ve eğitim programlarından sorumlu olan yazarın ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış insan hakları ve silahlı çatışma hukukuna ilişkin çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Yazarın çalışma konuları arasında ifade özgürlüğü dışında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, işkence yasağı ve insan hakları kurumsallaşması bulunmaktadır. Çalışmaları için bkz: http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/altipar/ İletişim için: kerem.altiparmak@politics.ankara.edu.trBu e-posta adresi spam botlar tarafından korunmaktadır, Görüntülemek için javascript açık olmalı.

İHOP hakkında

Insan Hakları Ortak Platformu, 2005 yılında Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd), İnsan Hakları Derneği(İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)  ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi (UAÖ-Türkiye) tarafından insan hakları ve özgürlükleri mücadelesini güçlendirmek amacıyla oluşturulmuş bağımsız bir platformdur.  İfade Özgürlüğü alanında uzun erimli bir programa sahip olan Platform aynı zamanda ayrımcılık, insan hakları savunucularının korunması ve cezasızlık tematik konularında çalışmalarını sürdürmekte ve insan hakları hareketine katkıda bulunmaya çalışmaktadır.  İHOP ile ilgili ayrıntılı bilgi için: www.ihop.org.tr

Executive Summary

There may be different approaches to the growth of the Internet in different societies and the impact of the Internet on different nation-states may have different results. Different nation-states present a different level of economic development, respect for rights, trans-nationality, and technological sophistication. While Turkey may be considered at a developing stage with respect to the Internet, others may be far more sophisticated with regards to Internet access, use, and penetration. Inevitably, this will be reflected in the policy making process and approaches to the governance of the Internet. Because of cultural, historical and socio-political diversity, there will inevitably be divergent approaches to the growth and governance of the Internet in different European societies. For example, while the German and French governments have political fears and sensitivities about the use of the Internet by Neo-Nazis, the United Kingdom takes a more relaxed attitude to the dangers of racism but conversely has a long cultural tradition of repression towards the availability of sexually explicit material. On the other hand, the Turkish government may be more concerned about defamatory statements made in relation to state officials and politicians, other values related to the State and the dissemination of racist and terrorist propaganda. No doubt, those concerns must not lead to the violation of international standards for the protection of freedom of expression in democratic societies.

Restricted Access by Yaman Akdeniz & Kerem Altıparmak assesses the nature of Internet content regulation and censorship in Turkey by providing an overview of the current legislative regime from a critical perspective. This will include legislative attempts to regulate Internet content in Turkey as well as a critical assessment of the recently enacted Law No. 5651 on the Regulation of Publications on the Internet and Suppression of Crimes Committed by means of Such Publications and its related regulations. This will also include an analysis of the legal responsibilities of various actors including content providers, hosting companies, access providers (ISPs), and Internet cafes. The book also assesses how the current regulatory systems work and how websites, predominantly situated outside the Turkish jurisdiction, are blocked by court and administrative orders by giving examples. The book also assesses blocking orders which fall outside the scope of the new legislation.

Freedom of expression has been one of the key issues in Turkey’s democratisation process. The European Court of Human Rights has found Turkey in violation of the ECHR in a number of article 10 cases. The new Turkish law on Internet contains provisions that have potential to cause similar violations. Thus, this study examines the new regulations bearing this situation in mind. The book also contains an overview of international developments with regards to Internet content regulation  at the European Union, and Council of Europe levels.

In Restricted Access, the authors Akdeniz & Altıparmak argue that Law No. 5651 was rushed through the Parliament just before the Parliament was dissolved for the 2007 general elections, and it has received no broad public support before or after its enactment. More importantly, the authors identify several problems and procedural defects with the application of Law No. 5651. Furthermore, Akdeniz & Altıparmak argue that the current Turkish regime, through its procedural and substantive deficiencies, is designed to censor and silence political speech. Its impacts are wide, affecting not only freedom of speech but also the right to privacy and fair trial. In its conclusion, Restricted Access calls for the abolishment of the Law No. 5651, and calls upon the government, among other recommendations, to commission a major public inquiry to develop a new policy which is truly designed to protect children from harmful Internet content while respecting freedom of speech, and the rights of Turkish adults to access and consume any type of Internet content.

About the Authors
Dr. Yaman Akdeniz is a Senior lecturer (Associate Professor) at the School of Law, University of Leeds. Akdeniz is the founder of Cyber-Rights.Org based in the UK, and the co-founder of BilgiEdinmeHakki.org, a pressure group working in the field of freedom of information law in Turkey. His recent publications include Internet Child Pornography and the Law: National and International Responses (London: Ashgate, 2008: ISBN: 0 7546 2297 5). For further information about his work see http://cyberlaw.org.uk. Akdeniz can be contacted at lawya@cyber-rights.orgBu e-posta adresi spam botlar tarafından korunmaktadır, Görüntülemek için javascript açık olmalı.
Dr. Kerem Altıparmak is an Assistant Professor at the Ankara University, Faculty of Political Sciences. He is also responsible for a number of projects carried out by the Human Rights Centre of the Faculty. He is the author of numerous works on human rights in Turkey. His interest areas include freedom of expression, ECHR, national human rights institutions. For further information about his work see http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/altipar/. Altıparmak can be contacted at kerem.altiparmak@politics.ankara.edu.trBu e-posta adresi spam botlar tarafından korunmaktadır, Görüntülemek için javascript açık olmalı. 

Bir cevap yazın