İLHAN ARSEL’İN “AYDIN VE AYDIN” KİTABININ TOPLATILMASI İNSAN HAKLARINA AYKIRI BİR DURUMDUR

İlhan Arsel’in Aydın ve Aydın kitabının, bir din adamının bilirkişiliğine dayanarak İstanbul Basın Savcılığı’nca toplatılmasının ayıbı, yalnız o savcıya değil, tüm Türkiye’ye aittir. Düşünce özgürlüğünün önüne çıkan bu ilkellik ve kabalık kaldırılmalıdır.

Herkes düşüncelerini herhangi bir yolla açıklama, yazma ve yayma hakkına sahiptir. Kitabın toplatılması öncelikle bu hakkın gaspedilmesi anlamına gelir ki bu herkes için savunulması ve korunması gereken bir durumdur. Bu nedenle İlhan Arsel’in “Aydın ve Aydın” kitabının üzerindeki toplatma kararının kaldırılması gerekir.

Bu baskı ve karar, öncelikle insan haklarına ve de demokratik laik bir görüntüye aykırı bir durumdur.

İHD Genel Merkezi

Bir cevap yazın