İnfaz Kanunu Değişikliği Hakkında İHD’nin Görüş ve Önerileri

AKP ve MHP Grup Başkan Vekilleri ve bir grup milletvekili tarafından 31 Mart 2020 günü TBMM Başkanlığı’na verilen Ceza ve Güvenlik tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair teklif hakkında görüş ve önerilerimiz aşağıda ekli raporda sunulmuştur.

Raporumuzu 2 Nisan 2020 tarihinde TBMM Adalet Komisyonu başkanı ve üyeleri ile de paylaştık.

Öncelikle belirtmek gerekir ki Covid-19 salgını nedeniyle hapishanelerde acilen alınması gereken önlemler bulunmaktadır. Tutuklu veya hükümlü konumda bulunan mahpuslarla ilgili olarak bu ölümcül hastalık nedeniyle, serbest bırakılmaları sağlanıncaya kadar gerekli hijyen ve sağlık koşulları sağlanmalıdır. Bu konuda daha önceden yaptığımız açıklamalardaki önerilerimize bakılabilir.[1]

Bunun dışında alınması gereken önlemlerin başında, henüz yargılamaları devam eden ve haklarında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmayan tutukluların durumu gelmektedir. İnfaz teklifi, hükümlülerle ilgili durumu düzenlemektedir. Tutuklularla ilgili herhangi bir öneri yoktur.

İnfaz paketinde terör suçları ile örgütlü suçlar bakımından ¾’lük koşullu salıverme oranında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı, buna karşın mükerrirler ve buna bağlı olarak cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçları bakımından ¾’lük koşullu salıverme oranının 2/3’e indirileceği belirtilmektedir.

Öncelikle “terör suçları” ile ne kastedildiği açıkça ortaya konmalıdır. TCK’da “terör suçları” ismi ile herhangi bir suç türü bulunmamaktadır. Son süreçte yaşanan yargı pratiğinde ise bu konuda hiçbir hukuki kritere dayanmayan bir belirsizlik söz konusudur. Bu durumda, TMK’nın tümüyle kaldırılması gerektiğini ısrarla vurgulayarak, bir değerlendirme yapılmasının zorunluluk olduğunu vurgulamak isteriz.

Raporun tamamı için:

İnfaz Kanunu Değişikliği Hakkında İHD Görüş ve Öneri Raporu

[1] https://www.ihd.org.tr/covid-19-salgini-ve-hapishanelerde-acilen-alinmasi-gereken-onlemler/