İnsan Hakları Akademisi Ankara’da başlıyor!

​İnsan hakları savunucularının, insan hak ve özgürlüklerinin tanınması, kullanılması, korunması ve geliştirilmesi konusunda verdikleri mücadelenin daha etkin gerçekleştirilmelerini sağlamak için İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi Ankara’da İnsan Hakları Akademisi’ni başlatarak insan hakları eğitimi verecektir. Bu bağlamda düzenleyeceğimiz ders ve panellerle demokratik değerler bilincini güçlendirmeyi, çatışma yerine demokratik uzlaşma kültürünü yaygınlaştırmayı, empati kurma ve alternatifler etiği oluşturabilme yeteneği kazandıracak farklılıklara saygıyı benimsetmek ve insan hakları ihlallerini sonlandırabilmek için eylemlilik gerekliliğinin bilincini sağlamayı amaçlamaktayız. Haklara ve özgürlüklere sahip yurttaşlık bilincinin geniş bir toplumsal tabana yayılması, sivil toplum hayatının geliştirilmesi, demokrasi ve hukuk uygulamalarının insan hakları temelinde gerçekleştirilmesi ve güçlendirilmesine bilimsel, özgürlükçü ve demokratik bir anlayışla katkıda bulunulabilmesi için bu eğitim programını oluşturduk.

Ankara’da düzenleyeceğimiz İnsan Hakları Akademisi’nin eğitim programı toplam 20,5 saatten oluşmaktadır. Açılış dersimiz 20 Ekim 2019 tarihinde Besna Tosun ile gerçekleşecektir. Diğer dersler 16 Kasım 2019 tarihine kadar her hafta Pazartesi ve Cumartesi günleri yapılacaktır. Pazartesi akşamları derslerimiz saat 18:30-20:30 arası verilecektir. Cumartesi verilecek olan derslerimizin saatleri ise şöyledir:

Cumartesi 26 Ekim 2019, saat 14:00 – 16:00
Cumartesi 2 Kasım 2019, saat 14:00 – 18:00
Cumartesi 9 Kasım 2019, saat 15:30 – 17:30
Cumartesi 16 Kasım 2019, saat 14:00 – 18:00

Eğitim programımız 16 Kasım 2019 tarihinde katılımcılara vereceğimiz katılım belgesi ile sonlanacaktır. Derslerimizin kontenjanı 30 kişi ile sınırlıdır. Eğitim programımıza başvuru yapmak için linkteki formu Perşembe 17 Ekim saat 18:00’a kadar doldurmanızı rica ediyoruz:

https://forms.gle/fqVXofCvtfgFZrQc6

19 Ekim Cumartesi saat 16:00’a kadar tüm başvuruculara mail yoluyla olumlu veya olumsuz dönüş yapılacaktır.

Ankara İnsan Hakları Akademisi Eğitim Programı

Dersler:
İnsan Hakları Akademisi’nin Kısa Öyküsü
Hakikatin izinde 25 yıl
İnsan Haklarının Felsefi, Kavramsal, Kuramsal Çerçevesi-İnsan Hakları Kuramı
İnsan Hakları Hukukunun, ve İnsancıl Hukukun Temel Özellikleri
İnsan Haklarının Korunması (ulusal ve uluslararası koruma usul ve mekanizmaları)
Türkiye’de Mevzuat ve Uygulamada İnsan Haklarının Durumu ve İHD’nin Tarihçesi
İnsan Haklarını Savunma Hakkı
İnsan Hakları Hareketinin Tarihçesi
İşkence ve Kötü Muamele Yasağı
Barış Hakkı
Çevre ve Doğa Hakkı
Çevre ve İklim aktivizmi

Eğitmenler:
Aykut Çoban
Besna Tosun
Hüsnü Öndül
Çevre ve İklim Aktivistleri
Kerem Altıparmak
Metin Bakkalcı
Mithat Sancar
Nevval Oğan Balkıs
Nevzat Helvacı
Osman İşçi
Ozan Değer
Öztürk Türkdoğan
Selahattin Esmer
Yusuf Alataş