İnsan Hakları Savunucuları Deklarasyonu

Avrupa Komisyonu İnsan Hakları  Komiserliği’nin evsahipliğinde 3-4 Kasım 2008 tarihlerinde Fransa’nın Strasbourg kentinde Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden ve aralarında İnsan Hakları Derneği temsilcisinin de bulunduğu elli beş insan hakları savunucusunun katıldığı iki günlük yuvarlak masa toplantısı sonucunda bir deklarasyon yayınlanmıştır. Deklarasyonun İHD tarafından yapılan Türkçe çevirisi aşağıdadır.

Avrupa’nın farklı bölgelerinden elli beş insan hakları savunucuları olarak İnsan Hakları Komiseri tarafından Strazburg’daki Avrupa Konseyi binasında 3-4 Kasım 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında bir araya geldik. Ülkelerimizde başka insanların haklarını savunurken gerçekleştirdiğimiz günlük faaliyetlerimizde karşılaştığımız engellerle ilgili kaygılarımızı kendisiyle paylaştık.

Dayanışma, iyi iletişim ve her birimizin hakkını savunurken yaşanan acil durumlarla ilgili hızlı refleks gösterebilme kapasitesine dayanan tüm Avrupa’da etkili bir insan hakları ağı yaratmak ve etkileşim için İnsan Hakları Komiserliği Ofisi tarafından sağlanan bu fırsatı memnuniyetle karşılıyoruz.

İnsan Hakları Komiseri’nin çabalarını tamamıyla destekliyor ve kendisini bizleri ve çalışmalarımızı destekleyecek aktivitelerini güçlendirmeye ve geliştirmeye çağırıyoruz. Avrupa Konseyi üye devletleri Komiser’in çalışmalarının merkezini oluşturan bu çabasını siyasi ve ekonomik olarak desteklemeye çağırıyoruz.

Komiser’in Avrupa Konseyinin tüm insan hakları standartlarına olanak sağlayan ortamı etkin bir şekilde geliştirmesi ve bu standartların Avrupa’da saygı görmesi ve gerçekliğe dönüşmesi için daha fazla kaynağa ihtiyaç bulunmaktadır.

Bir cevap yazın