İnsan Hakları Savunucuları Susturulamaz: Eş Genel Başkanımız Öztürk Türkdoğan Derhal Serbest Bırakılmalıdır!

Eş Genel Başkanımız Öztürk Türkdoğan’ın bu sabah gözaltına alınmasını kınıyoruz ve kendisinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

 

12 Eylül darbesinin ardından “insan haklarıyla insandır!” temelinde kurulan derneğimiz 35 yıldır herhangi bir ayrım gözetmeksizin insan hakları ihlallerinin giderilmesi için mücadele etmektedir. 12 Eylül, 1990’lar, 28 Şubat gibi dönemlerde insan hakları ve özgürlükleri alanındaki mücadelemizi kesintisiz olarak sürdürdük.

 

Bugün gözaltına alınan Eş Genel Başkanımız Öztürk Türkdoğan da İHD prensipleri uyarınca herkes için insan hakları mücadelesi yürütmekte, sesi çıkmayanların sesi olmaya, görünür olmayanların görünür kılınması için çaba sarf etmektedir. İnsan hakları ortamının en ağır olduğu sokağa çıkma yasakları, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında ilan edilen OHAL döneminde de herkesin hak ve özgürlüklerinin korunması için yürüttüğü mücadelesinden vazgeçmemiştir.

 

Bilindiği üzere derneğimiz insan hakları mücadelesini yürütürken çeşitli baskılara, karalama ve itibarsızlaştırma ve kriminalize etme çabalarına her dönem maruz kalmıştır ve bu baskılar son dönemde artarak devam etmektedir. Üye ve yöneticilerimiz hakkında açılan soruşturmalar, davalar, cezaevleri, sürgünler yaşanmıştır. Kurulduğumuz günden bugüne kadar 24 üye ve yöneticimiz faili meçhul saldırılar sonucunda öldürülmüştür.

 

Eş genel başkanımızın gerekçesini henüz bilmediğimiz bir biçimde gözaltına alınması İHD’ye yönelik baskıların son halkasını teşkil etmektedir. Bu gözaltı işleminin yaşandığı dönemin temel hak ve özgürlüklere yönelik ihlallerin arttığı, ifade özgürlüğünün ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bir döneme denk gelmesi şaşırtıcı değildir. Ayrıca, bu gözaltının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Meclisteki konuşmasında Derneğimizi ve eş genel başkanımızı hedef alan konuşmasının ardından gerçekleştirilmesi İnsan Hakları Eylem Planı’nın kamuoyuna duyurulduğu bir zeminde ayrıca düşündürücüdür.

 

İHD 35 yıl boyunca Türkiye’de insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması, adaletin ve gerçek manada demokrasinin tesis edilmesi için bütün zorluklara rağmen mücadelesini sürdürmüş ve bu mücadelesini her koşulda sürdürecektir.

 

İnsan Hakları Derneği