Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı ve İnsan Hakları Savunucusu Avukat Taner Kılıç Derhal Serbest Bırakılmalıdır!

İnsan hakları savunucusu Avukat Taner Kılıç, 6 Haziran 2017 tarihinde İzmir Terörle Mücadele Polisi tarafından evi ve bürosuna arama yapılarak gözaltına alınmıştır.

“Ayrım gözetmeksizin herkes için insan hakları ve hukuk devleti” düsturu ile insan haklarını, özellikle de mültecilerin haklarını savunmaya kendisini adamış bir insan hakları savunucusu olan Avukat Taner Kılıç, Türkiye’de mülteci haklarına yönelik farkındalığın ve savunuculuğun artmasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

Avukat Taner Kılıç, siyasi görüşlerden ya da başka aidiyetlerden bağımsız olarak, herhangi bir ayrım gözetmeksizin her kesimle iletişim içinde olan, insan haklarına mülteci haklarına saygının gelişmesi için sonsuz iyi niyetle insanların ve kurumların desteğini sağlamak için çalışan, insan hakları alanında ve özellikle de mülteci hakları alanındaki bilgi ve deneyimini cömertçe paylaşan, ne düşünüyorsa duruşunu hep nezaketle ve açıkça ortaya koyan, hem Türkiye’de hem de uluslararası insan hakları camiası içinde sevilen, sayılan, itibarlı bir hukukçu ve insan hakları savunucusu olarak tanınmaktadır.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi kurucularından olan Kılıç, 2014 yılından bu yana Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Aynı zamanda Mültecilerle Dayanışma Derneği’nin de kurucularından olan Kılıç, İzmir Barosu ve TBB Mülteci Hakları Komisyonlarında da aktif olarak çalışmaktadır.

Aşağıda imzası bulunan hak temelli kuruluşlar olarak bizler; Hükümeti, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi‘ne sadık kalmaya davet ediyor ve Avukat Taner Kılıç’a yönelik bu hukuk dışı ve keyfi işlemden vazgeçilerek Sayın Kılıç’ın derhal serbest bırakılmasını Hükümetten talep ediyoruz. Her aşamasında sürecin takipçisi ve insan hakları savunucusu Avukat Taner Kılıç ile dayanışma içinde olacağımızı kamuoyu ile paylaşırız.

İnsan Hakları Derneği (İHD)

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Çağdaş Hukukçular Derneği

Özgülükçü Hukukçular Platformu

İnsan Hakları Gündemi Derneği

Halkların Köprüsü Derneği

Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der)

Kaos-GL (Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği)

Hak İnisiyatifi

Konak Kent Konseyi

Mülteci Hakları Merkezi

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği

Toplumsal ve Hukuk Araştırmaları Vakfı

Bir cevap yazın