İnsan Hakları Savunucusu ve Akademisyen Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın Tutukluluk Kararı Bir An Önce Kaldırılmalıdır!

28 Aralık 2016

İnsan Hakları Savunucusu ve Helsinki Yurttaşlar Derneği Kurucusu Prof. Dr İştar Gözaydın, 20 Aralık 2016 tarihinde polis tarafından gözaltına alınmış, sekiz günlük gözaltında tutulduktan sona 27 Aralık 2016 günü savcılığın tutuklama talebiyle çıkarıldığı İzmir Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak İzmir Şakran Cezaevi’ne konulmuştur.

Prof. Dr. İştar Gözaydın, akademik faaliyetlerinin yanı sıra sivil toplum faaliyetlerinde de aktif olarak yer almış, Türkiye’de İdari Yargının yapısı ve işleyişi, dinin toplumsal hayat üzerindeki etkilerini araştırmaya yönelik çalışmalarıyla tanınan değerli bir araştırmacıdır. Keza Açık Radyo’da yaptığı ‘Haklarımız’ adlı programdan ötürü 1997’de Sedat Simavi Medya Performansı Ödülü’ne layık görülmüştür.

Olağanüstü hal, bir darbe teşebbüsünün ardından ilan edilmiş olsa da hukuktan, temel hak ve özgürlüklerden tümüyle feragat etmeyi beraberinde getiremez.

Hatırlatmak isteriz ki Türkiye, gerek mevcut iç hukuk sistemi gereğiyle gerekse kendi iradesiyle yükümlülük altına girdiği Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi insan hakları sözleşmelerinde yer alan feragat edilemez hak ve özgürlükleri korumakla yükümlüdür. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile adil yargılanma hakkına saygı da bu yükümlülükler arasındadır.

Bir insanın somut hiçbir delile dayanmadan, sadece birkaç asılsız ihbarla tutuklanarak özgürlüklerinden mahrum bırakılması kabul edilemez. Bu nedenle, insan hakları savunucusu ve akademisyen Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın tutukluluk kararı bir an önce kaldırılmalıdır!

İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği,  İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, Yurttaşlık Derneği

Bir cevap yazın