İNSAN HAKLARI YARGILANIYOR…DEMOKRASİ YARGILANIYOR….

İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı yöneticileri hakkında Ankara DGM’de açılan davalarda savunmalar 11 Ocak 1995 Çarşamba ve 12 Ocak 1995 Perşembe günleri yapılacaktır.

İHD’nin yayınladığı “Yakılan Köylerden Bir Kesit” adlı kitap nedeniyle Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aslantaş ve MYK üyesi Erol Anar TMY’nın 8.maddesine göre yargılanıyorlar. Duruşma 11 Ocak 1995 günü saat 09.30’dadır.

TİHV’nın yayınladığı “İşkence dosyası 1980-1994” adlı ktapçık nedeniyle Genel Başkan Yavuz Önen ve YK üyesi Fevzi Argun TMY’nın 8.maddesine göre yargılanıyorlar. Duruşma, 11 Ocak 1995 günü 09.30’dadır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulünün 44.yılı nedeniyle 10-17 Aralık 1992 tarihlerinde düzenlenen İnsan Hakları Haftasındaki konuşmaları nedeniyle Genel Başkan Akın Birdal, Av.Ali Yıldırım, Alpaslan Berktay, Hüsnü Okçuoğlu ve Yalçın Küçük yargılanıyorlar. Duruşma, 12 Ocak 1995 günü saat 09.30’dadır.

İnsan Hakları Kuruluşlarının, insan haklarının kazanılması, korunması uygulanması ve geliştirlimesindeki işlevi bilinmektedir. Bu bağlamda, hakkımızda açılmış olan davalarda yapacağımız savunmalara, insan haklarına duyarlı, demokratik değerleri savunan kişi ve kuruluşların tanık olmasını dilemekteyiz.

Saygılamızla

Kamil Ateşoğulları
Genel Sekreter Yardımcısı

Bir cevap yazın