İşçilerin Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ı Kutluyoruz!

Hukuka Uyun! AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararlarının Gereğini Yerine Getirin!

Taksim 1 Mayıs Alanıdır, Yasağı Kaldırın!

Emek ve Meslek Örgütleri DİSK-KESK-TMMOB-TTB ve TDB, 2024 1 Mayıs’ında Demokrasi, Adalet, Özgürlük, Eşitlik ve Barış talepleriyle ülkenin her tarafında alanlarda, İstanbul’da ise “Taksim 1 Mayıs alanıdır ve hukuksal, tarihsel ve toplumsal bir hakikat alanı” olan “Taksim Meydanı’nda olacağız” açıklamasında bulundular. Ancak Valilik bir defa daha Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İLO Sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarını yok sayarak  yasak kararı verdi. İnsan hakları savunucuları olarak; demokrasiye, adalete, barışa en çok ihtiyaç duyduğumuz, insanların ülke tarihinin en derin yoksulluk koşullarında yaşamak zorunda kaldığı bu günlerde, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül olmak üzere yetkilileri emekçilerin sesini duymaya, hukuka uygun davranmaya, mahkeme kararlarının gereğini yerine getirerek yasağını kaldırmaya, Taksim Meydanı’nı 2024 1 Mayıs kutlamalarına açmaya çağırıyoruz.

Bilindiği gibi 2007 ve 2008 yıllarında 1 Mayıs’ta Taksim’e çıkan tüm yollar çelik bariyerle ve polis barikatları ile kapatılmış, Taksim’de 1 Mayıs kutlaması yapmak isteyen emekçiler ve tüm toplumsal kesimler engellenmiş, üzerlerine gaz bombaları atılmış ve çok sayıda kişi polis şiddetine maruz kalmış, gözaltına alınmıştı.

2009 yılında ise 1 Mayıs’ın, “Emek ve Dayanışma Günü” adıyla tatil olmasına ilişkin kanun tasarısı 22 Nisan günü TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi ve yine polis bariyerleri ve barikatları ile katılımın engellenmesine rağmen 5 binden fazla kişi, Taksim meydanında 1 Mayıs’ı kutladı.

İktidar tarafından güvenlik güçleri eliyle engellenmeyen 2010, 2011, 2012 yıllarında da 1 Mayıs kutlamaları hiçbir sorun yaşanmadan coşkulu bir şekilde Taksim’de yapıldı.

2013’te ise İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, metro inşaat çalışmalarını bahane ederek Taksim’i bir kez daha yasakladı.

Anayasa Mahkemesi: “Taksim, işçilerin ve emekçilerin ortak hafıza mekanıdır.”

Anayasa’nın 34. Maddesine göre; “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi; 27/11/2012 tarihli DİSK ve KESK/Türkiye (B. No: 38676/08, 27/11/2012) kararında, 1 Mayıs 2008 tarihinde Taksim Meydanı’nda kutlama yapılmasının engellenmesi dolayısıyla ihlal kararı vermiştir.

Yine Anayasa Mahkemesi 2023 yılında, Taksim’de kutlama yapılmasının engellenmesinin “Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının engellenmesi” olduğuna hükmetti.  77 1 Mayıs katliamına özel vurgu yapan Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararında Taksim’in işçi ve emekçilerin “ortak hafızası” olduğunu belirttiği bölüm şöyledir;

“işçi ve sendika kültürünün yapı taşlarından biri olan Taksim Meydanı yalnızca 1 Mayıs günü orada olanların dayanışmasının değil, aynı zamanda emekçilerin ortak hafızasının varlığını göstermektedir. Bu durumda kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı’nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için burada bulunma hakkı vardır. 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi  nedeniyle, anılan mekanın sınırlanması, aktarılmak istenen düşüncenin de sınırlanmasına neden olmaktadır.”

2013 yılından beri Anayasa başta olmak üzere hukuk ayaklar altına alınarak Taksim işçiye ve emekçiye kapatılmıştır. İşçilerin ve emekçilerin 1 Mayıs’ı kendi belirledikleri, kentlerin en merkezi meydanlarında, İstanbul’da da Taksim’de kutlama hakları vardır.. Taksim yasağı kaldırılsın!

İnsan hakları savunucuları olarak; demokrasiye, adalete, barışa en çok ihtiyaç duyduğumuz, insanların ülke tarihinin en derin yoksulluk koşullarında yaşamak zorunda kaldığı bu günlerde, bir defa daha  başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül olmak üzere yetkilileri emekçilerin sesini duymaya, hukuka uygun davranmaya,  mahkeme kararlarının gereğini yerine getirerek Taksim yasağını kaldırmaya ve 2024 1 Mayıs’ının her yerde huzur, güvenlik ve coşku içinde, anlamına uygun olarak kutlanması için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz.

 

İnsan Hakları Derneği  İstanbul Şubesi