İskenderun M Tipi Cezaevi’nde Yaşananlara İlişkin Çağrı

Son günlerde basında, İskenderun M tipi Cezaevi ile ilgili mahpuslara kötü muamele yapılması konusunda iddialar gündeme gelmiştir. Cezaevindeki yakınları ile görüşen mahpus yakınları, Cezaevi yönetiminin değişmesi sonucunda yeni yönetimin mahpuslara falaka, kaba dayak vb kötü muamelede bulunduğunu iddia etmişlerdir.

İnsan Hakları konusunda taraf olan derneğimiz, her ne şekilde olursa olsun, insanlık onurunu ayaklar altına alan şiddet uygulanmasını kabul edemez. Mahpuslara yasalarla verilen cezalar dışında, kamu görevlilerinin kendi insiyatifleri ile uyguladıkları cezayı kötü muamele olarak değerlendiriyoruz.

Uluslararası sözleşmeler ve iç hukukta bunu yasaklayan çeşitli yasalar olmasına rağmen bu tür uygulamaların yapıldığı ile ilgili iddialar kamuoyunda endişe ile karşılanmaktadır. İnsan haklarının her koşulda savunulabilmesi ve herkesin uluslararası sözleşmeler ve iç hukuktan doğan haklarının güvence altında olması kamu yöneticilerinin sorumluluğundadır.

İskenderun M Tipi Cezaevi’nde yaşandığı söylenen kötü muamele ile ilgili iddiaların soruşturmalarının yapılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi bir gerekliliktir. Yetkilileri bu konuda üstlerine düşeni yapmaları için göreve davet ediyoruz.

İnsan Hakları Derneği

İskenderun Şubesi