Kadınlar Pes Etmiyor!

Bir 8 Mart’ta daha kadınlar; şiddete, militarizme, ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve faşizme “HAYIR” diyorlar!

Dünyanın her yanında yükselen milliyetçilik söylemi en çok kadınları ilgilendiriyor. Milliyetçilik şiddeti ve ayrımcılığı körüklüyor, şiddetin en büyük mağduru daima kadınlar oluyor.

Ortadoğu’da süren savaş milyonlarca kadını evsiz, yurtsuz bıraktı. Çocuklarını, eşlerini, kardeşlerini şiddete kurban etti. Çok sayıda kadın savaşta yaşamını yitirdi. Sığınmacı olarak gittikleri coğrafyalarda şovenizmin mağduru oldular ve olmaya devam ediyorlar.

Coğrafyamızda da kadına yönelik şiddet var gücüyle devam ediyor.

Bizler, insan hakları savunucusu kadınlar olarak kadına yönelik şiddetin aynı zamanda POLİTİK BİR ŞİDDET olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, her kadın cinayetinin aynı zamanda POLİTİK BİR CİNAYET olduğunu biliyoruz. Topluma dayatılan “toplumsal cinsiyetçi” bakış açısı feodal, militer ve erkek egemen değerlerin kanıksanmasına neden oluyor. Toplumun tüm kesimlerinde ve özellikle “yargı” alanında bu bakış açısının yerleştirilmeye çalışılmasını çok tehlikeli buluyoruz.

Oysa T. C. devletinin altına imza attığı birçok uluslararası sözleşme var. Özellikle imzacısının Türkiye olduğu İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, kadınların birçok hakkını teminat altına alıyor. Ancak Türkiye bir HUKUK DEVLETİ olmadığından kendi Anayasası’nın dahi üzerinde anlam taşıyan uluslararası sözleşmeleri yargı kararlarına yansıtmıyor.

Özellikle 15 Temmuz’un ardından ilan edilen Olağanüstü Hal uygulaması kadınlara yeni mağduriyet alanları yarattı. Binlerce kadın kamu görevlisi işten çıkarılıp açlığa mahkûm ediliyor. Uzayan gözaltı süreleri, işkencenin yaygınlaşması, ifade özgürlüğü alanına vurulan darbeler kadınları olağanüstü bir şekilde etkiledi.

2017 8 Mart’ında da kadınlar, kendilerine dayatılan her türlü baskı politikasına karşı mücadeleye devam ediyor.

KADINLAR PES ETMİYOR!

KADINLAR BASKIYA, ŞİDDETE TOPLUMSAL CİNSİYETÇİ POLİTİKALARA “HAYIR” diyor!
İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSU KADINLAR TÜM DÜNYADA EŞ ZAMANLI UYGULANAN 8 MART GREVİ’Nİ SELAMLIYOR!

İHD’Lİ KADINLAR

Bir cevap yazın