Kara Mayınları Eylem Programı

Kara Mayınları Eylem Programı 

Bu çalışmanın genel amacı mayınların, patlamamış cephane ve savaş gereçlerinin kendi yaşam bölgelerindeki varlıklarından rahatsız olan insanlara yardım ve bu bölgelerde güvenliğin koşullarının yeniden sağlanmasının yanı sıra, bu bölgedeki nüfusun sosyal ve ekonomik koşullarının gelişimi için bir Türkiye Mayın Eylem Planı’nın hazırlanması ve uygulanmasına katkı sunulmasıdır. 

Mayın Eylem Planı’nın uygulanması ayrıca, Türkiye’nin Mart 2004’te taraf olduğu Mayın Yasaklama Anlaşması’nın uygulanmasına da hizmet edecektir.

IHD kara mayınları ve serbest patlayıcıların ortaya çıkaracağı mağduriyet riskini azaltmak, kara mayını patlamasından kurtulanların tıbbi ve hukuki yardım almasının yollarının da geliştirilmesini hedeflemektedir. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen Demokrasi ve İnsan Hakları Programı çerçevesinde 2006-2007 yılları arasında desteklenen bu programda aşağıda yer alan faaliyetler desteklenmiştir:

Ulusal ve yerel çaptaki insan hakları örgütlerinin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının kara mayınları ve patlamamış savaş gereçleri konusundaki duyarlılıklarını artırarak bu sorun için bu gruplar arasında işbirliği oluşturmak.

Geri dönüş yaşanabilecek boşaltılmış köylerdeki kara mayınlarının ve patlamamış savaş gereçlerinin, söz konusu dönüşler gerçekleşmeden önce tespit edilip bölgelerin mayından temizlenmesini sağlamak.

Riskli bölgelerin tespiti ve kara mayınlarından ve patlamamış savaş gereçlerinden ötürü meydana gelen olayların aktif bir biçimde izlenmesini sağlamak.

Mayından temizlenecek öncelikli alanların tespitinde etki sahibi olmak.

Kara mayınlarından zarar görenlerin adalete erişimini kuvvetlendirmek.

Toplumsal bilinçlenme ve duyarlılığın arttırmak.

Yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için, kara mayınları ve patlamamış savaş gereçleri açısından riskli olan bölgelerdeki sivil nüfus ve çocuklara yönelik eğitim programları düzenlenmiş ve kara mayınlarının kullanılmasını engellemeye, mağdurların zararlarının tazminine yönelik destek çalışmaları yürütülmüştür.

Bir cevap yazın