İşkenceye Sessiz Kalma

“İŞKENCEYE SESSİZ KALMA” 

ÇAĞRI METNİ

22.03.2004

İnsan Hakları Derneği olarak 1 Ocak 2004 tarihi itibariyle başlatmış olduğumuz, işkenceye ve işkence yapanların cezasızlandırılmasına karşı mücadelede insan hakları örgütleriyle, ilgili meslek kuruluşları arasında işbirliği sağlamayı ve mevcut dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen “İşkenceye Sessiz Kalma Projesi”nin ikinci toplantısı 3 Nisan 2004 tarihinde yapılacaktır.

22 Şubat 2004 tarihinde yapılan birinci toplantıda, katılımcı kuruluşlar proje hakkında bilgilendirilmiş ve son on yılda işkencenin önlenmesi için gerçekleştirilen mevzuat değişikliklerinin bir araya getirilmesi ve bu değişikliklerin uygulamaya yansımalarının tespitini içeren “mevzuat tarama” çalışmasının sürmekte olduğu belirtilmişti. Yine bu toplantıda, tamamlanmış mevzuat tarama sonuçlarının katılımcı kuruluşlara önceden bildirilmesine, katılımcı kuruluşlarca bu sonuçların değerlendirilerek işkencenin önlenmesi bakımından ortak stratejinin ve önceliklerin belirlenmesi amacıyla yeni bir toplantının yapılmasına karar verilmişti.

Saygılarımla.

Emir Ali Türkmen
İHD Genel Sekreteri

Toplantı Tarihi:
3 Nisan 2004 Cumartesi,Saat:13:00
Yer: İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi
Tunalıhilmi Caddesi 104/4 Kavaklıdere/Ankara


TOPLANTI NOTU

22 Şubat 2004

Projenin birinci faaliyeti doğrultusunda, işkenceye karşı ortak platformun oluşturulması amacıyla 22 Şubat 2004 tarihinde ilk toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıya kendisine çağrı yapılan insan hakları örgütleri ve meslek kuruluşlarından, Mazlum-Der, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Uluslararası Af Örgütü ve Diyarbakır Barosu temsilcileri katıldı.

Toplantıda, katılımcılara “işkenceye sessiz kalma” projesi hakkında detaylı bilgi sunuldu. Ayrıca projenin faaliyet takvimi hakkında da bilgi verildi. Yürütülmekte olan işkencenin önlenmesine ilişkin son on yılı kapsayan mevzuat değişikliklerini de içeren mevzuat taraması açısından ihtiyaç duyulan talepler iletildi. Bu kapsamda, katılımcılar tarafından Türk Ceza Yasası ve Tasarının dikkat çekilmesi gereken bazı maddelerine değinildi.

Katılımcı kuruluş temsilcilerinin tümü aynı zamanda “yürütme kurulu” üyesi olarak nitelendirilmiştir.

Katılımcılar, projeye her türlü destek ve olanaklarını sunacaklarını belirttiler. Şubat sonu itibarıyla tamamlanması öngörülen mevzuat taraması sonuçlarının değerlendirilerek ortak stratejinin oluşturulması gündemiyle Mart ayı içinde toplantı yapılmasına karar verilerek toplantıya son verildi. 

ÖNEMLİ!

İHD Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafından Demokrasi ve İnsan Hakları Programı kapsamında desteklenen “İşkenceye Sessiz Kalma” projesi çerçevesinde 21.02.2004 tarihinde yapılacak toplantı hava muhalefeti nedeni ile 22.02.2004 tarihine ertelenmiştir.

L.C.V
0 312 466 49 13-14 


ÇAĞRI METNİ

“İŞKENCEYE SESSİZ KALMA”

Türkiye’de insan hakları sorununun önemli bir bölümünü işkence olgusunun oluşturduğu bilinmektedir. Sistematik bir idari pratik olarak uygulana gelen işkencenin önlenmesinde ve ortadan kaldırılmasında, işkencenin etkin bir biçimde kovuşturulması ve işkence yapanların/sorumluların cezalandırılması büyük önem taşımaktadır.

Ancak yargı pratiğine bakıldığında işkencenin etkin kovuşturulmasından ve işkence yapanların cezalandırılmasından kaçınıldığı görülmektedir.

“Cezasızlandırma”nın işkenceyi destekleyici ve hatta özendirici bir işleve sahip olması karşısında insan hakları savunucusu kişi ve kuruluşlara önemli görevler düştüğünün bilincinde olarak, mevcut donanımlarımızı arttırmak ve cezasızlandırmaya karşı mücadelede insan hakları savunucusu kişi ve kuruluşlar arasında işbirliğini güçlendirmek amacıyla “işkenceye sessiz kalma” projesini başlatmış bulunuyoruz.

Proje, işkenceye karşı insan hakları örgütleri ve ilgili meslek kuruluşları arasında ortak bir platformun oluşturulmasını hedeflemektedir. Proje, başta kadınlar, çocuklar olmak üzere adli ve siyasi tüm işkence mağdurlarını izleme kapsamı içine almaktadır.

İnsan Hakları Derneği’nin 2002 yılında İzmir Seferihisar’da Uluslararası Af Örgütü ile birlikte gerçekleştirdiği çalışmaya katılan kuruluşlar, ortaklaşa belirledikleri öncelikler konusunda, birlikte çalışmaya ve işbirliğini geliştirmeye istekli olduklarını ortaya koymuştu. İnsan hakları örgütleri ve ilgili meslek kuruluşlarının işkence uygulamalarının ortadan kaldırılması ve cezasızlandırmaya karşı mücadele bağlamında, proje kapsamındaki eğitim, kampanya ve lobi faaliyetlerine katılımları büyük önem taşımaktadır.

Cezasızlandırmanın ilk adım sorunlarından olan işkence iddialarının alınması (mağdurla görüşme) ve işkencenin belgelemesinde kullanılacak yöntemler eğitim çalışmalarının ana temasını oluşturacaktır. “İşkenceye sessiz kalma” çağrısını kamuoyuna iletmek ve bu konuda duyarlılık yaratmak amacıyla 33 ilde kamuoyu oluşturma konferansları yapılacaktır.

Proje çalışmalarına katılacak örgütlerin oluşturacağı ortak platform, her örgüt temsilcisinden oluşacak “yürütme kurulu” aracılığıyla ortak çalışma ilkelerini ve önceliklerini belirleyecektir. Bu kurulda yer alacak üyelerden her biri kendi örgütlerini, işkenceye karşı yerel işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda harekete geçireceklerdir.

Yürütme kurulunun kendi önceliklerini saptayabilmesi ve işkenceye karşı mücadeleye yönelik olarak oluşturulacak ortak stratejinin yayınlanabilmesi için gerekli ön çalışmalar proje bünyesinde tamamlanacak ve bu çalışmanın sonuçları üyeler tarafından değerlendirilecektir. Bu kapsamda, işkencenin önlenmesi amacıyla son on yılda gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri ve bu değişikliklerin uygulamaya yansımaları ile bunların işkence davaları üzerindeki etkileri izlenerek rapor edilecektir. Değişikliklerin uygulamadaki yansımalarını görebilmek amacıyla proje süresince işkence davalarının izlenmesi hedeflenmektedir.

Proje bünyesindeki tüm çalışmalar sırasında dökümantasyon verilerinden yararlanılacaktır. Ayrıca düzenli aralıklarla çıkarılacak bülten, broşür, afiş, poster, kartpostal ve web sayfası oluşturulması gibi yayın araç ve olanaklarından yararlanılacaktır.

Proje, Avrupa Birliği tarafından Demokrasi ve İnsan Hakları programı kapsamında desteklenmektedir.

Bilgi İçin:
İHD Genel Merkezi
Tel/Faks: 0 312 466 49 13 -14
e-mail: posta@ihd.org.tr

Bu sayfa Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hazırlanmıştır. Sayfada yer verilen belgelerin içeriğinden sadece İnsan Hakları Derneği sorumlu olup hiç bir durumda Avrupa Birliği’nin pozisyonunu yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

Bir cevap yazın