KEMAL KILIÇ ÖLDÜRÜLDÜ

Derneğimiz Şanlıurfa Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Kemal Kılıç öldürüldü.

O, Yeni Ülke ve Özgür Gündem gazetelerinin Urfa temsilciliğini yapmaktaydı.

Üyelerimiz Vedat Aydın’ı, Sddık Tan’ı, Orhan Karaağar’ı katledenlerle Kemal Kılıç’ı katledenler aynı güçlerdir.

O güçler basın ve düşünce özgürlüğünün düşmanıdır.

Siyasal iktidar, basının ve insan hakları savunucularının uyarılarını ne zaman dikkate alacaktır?

Ne zaman yaşama hakkı güvence altına alınacaktır?

Ne zaman basın ve düşünce özgürlüğü sağlanacaktır?

Kemal Kılıç insan hakları savunucularının mücadelesinde yaşatılacaktır.

Hüsnü Öndül
İHD Genel Sekreteri

Bir cevap yazın