İŞKENCEYE SESSİZ KALMA

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ BİRTAN ALTINBAŞ'IN 1991 YILI'NDA GÖZALTINDA İŞKENCE SONUCU ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ DAVANIN DURUŞMASI 12 ŞUBAT 2004'DE YAPILACAK.

Sanıklardan Süleyman Sinkil'in emekli olup Denizli'ye yerleştiği biliniyor. Hakkında tutuklama kararı var. Ancak bir yıldır tutuklama kararı uygulanmıyor.

İbrahim Dedeoğlu ve Hasan Cavit Orhan son üç duruşmaya katılmadılar. Avukatları istifa etti. Avukatın istifa ettiğine dair dilekçenin kendilerine tebliğ edilmesi gerekiyor. Ama henüz tebligat yapılamadı.

Tebligat aşamasında İbrahim Dedeoğlu 14 Aralık 2003 tarihinde emekliye ayrıldı. Mahkeme Dedeoğlu'nun verdiği en son adrese tebligat çıkardı. Ancak verilen adreste tanınınmadığı için tebligat iade edildi. Emniyet Müdürlüğü, Mahkemenin isteği üzerine emeklilik için gösterdiği adresi verdi. Bu adrese yapılan tebligat yine geri döndü. Çünkü Dedeoğlu verilen adreste tanınmıyordu.

Mahkemenin Emniyet Müdürlüğü adresine tebligat gönderdiği Hasan Cavit Orhan Emniyet Müdürlüğünden ayrılarak başka kurumu gittiği için tebligat geri döndü. Hangi kuruma gittiği ise belirtilmedi. En son ev adresine yapılan tebligat, evden ayrıldığı için yine iade edildi.

Planlı bir biçimde zaman aşımına götürülmek istenen bu dava, zaman aşımına uğratılan diğer davalar adına ve işkence mağdurları adına da adaletli bir biçimde sonuca ulaşmalıdır. Son üç duruşmadan bu yana sanıklar, sanık vekilleri ve kurumlar tarafından gösterilen davranış bariz bir biçimde bizi tek bir düşünceye yöneltmektedir. Suçlulukları hakkında kesin kanıtlar bulunan bu kişiler izlerini kaybettiriyorlar.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun "Tevkif, muvakkat yakalama ve salıverme: Maznunun tevkifini mucip haller" üst başlığı altında yer alan 104. Maddesi, "suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişilerin kaçma şüphesini uyandıracak vakıalar bulunması durumunda" tutuklanabilceğini hükmetmektedir. Aynı maddede Soruşturma konusu olan suçun, kanunda öngörülen cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirmesi veya sanığın ikametgahı veya meskeninin bulunmaması veya kim olduğunu ispat edememesi durumunda bu halin var sayılabileceği belirtilmektedir.

İşkencenin ortadan kaldırılmasında samimi olanlar, önleyici tedbirleri bir an önce almalıdırlar. Süleyman Sinkil hakkındaki tutuklama kararı'nın gereği bir an önce yerine getirilmelidir.

YAŞAM HAKKININ KORUNMASINDAN YANA OLAN, İŞKENCEYE KARŞI DURAN HERKESİ 12 ŞUBAT GÜNÜ ANKARA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE SAAT 10:00'DA YAPILACAK DURUŞMAYI İZLEMEYE DAVET EDİYORUZ.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Bir cevap yazın