KİTLE ÖRGÜTLERİNİN BASIN AÇIKLAMASI: ARTIK YETER – AV.METİN CAN ve DR.HASAN KAYA BULUNSUN

21 Şubat 1993 gününden bu yana İnsan Hakları Derneği Elazığ Şube Başkanı Av.Metin Can ve Dr.Hasan Kaya henüz bulunamadı. İçişleri,Adalet Bakanlığı ve Meclis başkanlığı’na yaptığımız başvurular sonuçsuz kaldı. Elazığ Valiliği ve Emniyetinin özensiz tutumu üzerine Av.Metin Can’ın eşi Dr.Fatma Can ve iki kitle örgütü temsilcisi 24 Şubat günü Ankara’ya geldiler. Aynı gün Ankara Adliyesi önünde Kitle Örgütleri olayı kınayan ve görev çağrısında bulunan Basın Açıklaması yaptılar. Dün İçişleri Baknı ile görüşüldü. Bakan sağ oldukları ve bulunabilecekleri umudu taşıdığını ifade etti. Heyetimiz Meclis Başkan Vekili ile görüştü. Başkan Vekili yakınlarının sağlık durumu nedeniyle konuya zaman ayıramayacağını belirtti. Milletvekili Sedat Yurttaş gündemdışı bir konuşmayla konuyu meclise iletti. Çağdaş Hukukçular Derneği Yöneticileri ve üyesi avukatlar Birlik Başkan Vekili ile görüşerek bütün baroları duyarlılığa, İçişleri Bakanlığı’na telgraf çekmeye ve Baro üyelerini bir günlük iş bırakmaya davet etmesini talep ettiler.

Kitle örgütleri olayı protesto amacıyla 1 günlük açlık grevine başlama kararı aldılar. Dün ÇHD yöneticileri ve üyeleri ilk grevi yaptı. Bugün Özgür-Der yönetici ve üyeleri grevi sürdürüyorlar. İzleyen iki gün de Eğit-Sen ve İHD Ankara Şubesi açlık grevine devam edecek. Bugün tüm kitle örgütleri temsilcileri, üyeleri ve duyarlı olan herkes Kızılay Postahanesi’nden İçişleri Bakanlığı’na ve Elazığ Valiliği’ne telgraf çekecekler.

Kitle örgütleri kaybolan iki insanın acısını bedenleriyle ve bellekleriyle duyuyorlar.Fakat yöneticiler hala olumlu tek bir adım atabilmiş değiller.Aksine dün meclis önünde çoğunluğu avukat olan ve içeride temsilciler tarafından yapılan görüşmeyi bekleyen topluluk polislerce coplandı.Aynı saatlerde Erzincan’da daha önce kaybolmuş olan ÖZ-DER il başkanı ve İHD üyesi Cemal Akar’ın parçalanarak öldüğü haberi geldi.Artık yeter!…Yarın bir faili meçhul mağduru olmak istemiyoruz.Unutulmasın ki faili meçhul her cinayet ,devletin siciline işlenmektedir.İsteğimiz son derece sıradandır.Yaşama hakkı,doğuştan kazanılmış bir haktır.Onu güvence altına alan Anayasa,bu hakkın korunması görevini devlete vermiştir.Biz yöneticiler tarafından yapılacak işlerin bu görev kapsamı içinde olduğu inancındayız.Bir kez daha onları göreve ve varolan hukuka uymaya devam ediyoruz.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ
ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ
İHD ANKARA ŞUBESİ
ÇHD ANKARA ŞUBESİ
EĞİT-SEN ANKARA ŞUBESİ
KAMU ÇALIŞANLARI PLATFORMU
ANKARA ÖZGÜR-DER
ANKARA KÜLTÜR PLATFORMU
TÜM-SAĞLIK-SEN
TÜN-BEL-SEN

Bir cevap yazın