Mahmut Konuk’un Güvenlik ve Özgürlük Hakkı

SES eski MYK üyesi, İnsan Hakları Derneği eski yönetici ve üyesi Mahmut Konuk’un, “polisin hedefi konumunda bulunan kişiler” arasında olduğunun belirlenmesi ile ilgili İHD olarak Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçiler Sendikası ile HDP Milletvekili Behçet Yıldırım, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, Genel Başkanımız Öztürk Türkdoğan ve Mahmut Konuk’un da katıldığı ortak bir basın toplantısı düzenledik. Basın açıklamasının ardından katılımcılar kısa konuşmalar yaptı. Mahmut Konuk da süreci özetleyen kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

MAHMUT KONUK’UN GÜVENLİK VE ÖZGÜRLÜK HAKKI

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası MYK eski üyesi, İnsan Hakları Derneği eski yönetici ve üyesi olan Mahmut Konuk’un, “polisin hedefi konumunda bulunan kişiler” arasında olduğunu öğrendik.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2016/102511 Soruşturma Numaralı dosyası kapsamında polis araştırma tutanağı diye belirtilen ve altında Ankara Terörle Mücadele Şubesi polislerinin imzası bulunan bir belgede Mahmut Konuk ile ilgili ifadeler oldukça hayret vericidir. Bu belgede Mahmut Konuk’un bu aşamada ismini vermeyeceğimiz yasa dışı silahlı bir örgüt içerisinde aktif faaliyet gösterdiği ve bu nedenle polisin hedefi konumunda bulunan bir kişi olarak anılması Türkiye’deki adli kolluğun Anayasa ve kanunları çiğnediğini ortaya koymaktadır.

Anayasanın 15. Maddesi’ne göre herkesin suçsuzluk karinesi hakkı bulunmaktadır. Adli kolluk görevi ile görevlendirilen emniyetin soruşturma aşamasında kişileri doğrudan doğruya yasa dışı silahlı örgüt üyesi olarak tanımlaması Anayasa’ya aykırı olduğu gibi suçtur. Bu faaliyete izin veren Cumhuriyet Savcılığı ise ceza muhakemesi kanununa aykırı faaliyet yürütmektedir.

Anayasanın 19. Maddesi’nde herkesin kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkı vardır. Mahmut Konuk’un polisin hedefinde olduğunun belirtilmesi her türlü riske açık bir halde olduğunu göstermektedir. OHAL ilanından bu tarafa özellikle Ankara’da çok sayıda kişinin sokak ortasında kaçırılıp işkence ve kötü muameleye uğradıktan sonra tehdit edilmesi, hala bir çok kişinin akıbetinin bilinmemesi karşısında polisin bu kadar rahat belge düzenlemesi bizleri şaşırtmamıştır.

Mahmut Konuk’un öncelikle can güvenliği ile özgürlük hakkından devletin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz. Anayasa ve yasalara aykırı faaliyet içerisinde bulunan adli kolluk görevlileri hakkında her türlü yasal yollara başvuracağımızın da bilinmesini isteriz.

Mahmut Konuk yalnız değildir. 677 sayılı OHAL KHK’sı ile kamu görevinden çıkarıldıktan sonra Ankara Çankaya Toplum Sağlığı Merkezi’nde her haftanın pazartesi günü saat 11.30 ile 13.30 arasında bu durumu protesto ettiği tüm kamuoyunun bilgisindedir. Haksızlığa karşı direnen ve bunu demokratik eylemleri ile gerçekleştiren Mahmut Konuk’un polisin hedefinde olduğunun belirtilmesi karşısında onun yalnız olmadığını, toplumsal mücadele içerisinde bulunan bir kişi olarak bu tip hukuksuzluklara karşı birlikte mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI