Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2022 Yılı Hak İhlalleri Raporu

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan “Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2022 Yılı Hak İhlalleri Raporu’na” göre İHD İstanbul Şubesi’ne 2022 yılında 52 farklı cezaevinden toplam 395 başvuru yapılmıştır. Bu başvurular sonucunda 6 bin 805 adet ihlal tespit edilmiştir. Bu ihlallerin çoğunlukla işkence-kötü muamele ve sağlık hakkı alanında gerçekleştirildiği görülmektedir. Marmara Bölgesi hapishanelerinde en az 2421 işkence-kötü muamele ihlali yaşanırken, 1273’de sağlık hakkı ihlali yaşanmıştır.

Detaylı rapora ve bilançoya buradan erişebilirsiniz: Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2022 Yılı Hak İhlalleri Raporu