Marmara Bölgesi Hapishaneleri Ekim Kasım-Aralık 2023 Hak İhlalleri Raporu

İHD İstanbul Şubesi’ne Ekim Kasım-Aralık 2023 döneminde yapılan  65 başvuruya göre Marmara Bölgesi hapishanelerinde bu dönemde en az 1414 hak ihlali tespit edilmiştir. Basın taraması yolu ile tespit edilen 182 hak ihlali ile  ihlal sayısı 1596‘ya çıkmaktadır. Rapora göre, yaşam hakkı, sağlık hakkı , iletişim hakkı ve adil yargılanma hakkı gibi temel haklar başta olmak üzere temel haklara erişimde önemli sorunlar yaşanmaktadır.

Raporun tamamına buradan erişebilirsiniz:Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu (Ekim-Kasım-Aralık 2023)