Ne Kayıplarımızdan Ne de Kayıplarımızla Buluşma Mekanımız Olan Galatasaray’dan Vazgeçeceğiz!

Toplanma özgürlüğü ve görüşleri toplanma suretiyle ifade hakkı, demokratik bir toplumun temel parametrelerinden biridir. Bu hak, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve Anayasa tarafından da güvenceye alınmıştır. Ancak toplanma özgürlüğünü kullanmak isteyenler ülkemizde suçlu muamelesi görüyor.

Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere yargı makamlarının “suç değil, hak kullanımı” dediği Cumartesi Anneleri’nin buluşmaları, bizzat hakkın etkin kullanımını sağlamaya yönelik tedbirleri almakla görevli Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından engelleniyor. Ayrıca yargı kararları ile iç hukuktaki dayanakları ortadan kalkan kolluğun keyfi müdahalesi de devam ediyor.

957. haftamızda bir kez daha altını çiziyoruz: gerek Beyoğlu Kaymakamlığı’nın, gerekse İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün engelleme ve gözaltı uygulamaları Anayasaya ve hukuka aykırıdır, keyfidir, suçtur. Kamu görevlileri, cezasızlık zırhının güvencesinde olduklarını bilmenin pervasızlığıyla suç işlemeye devam etmektedir. Hiç şüphe yok ki, kamu görevlileri suçta ve ihlalde ısrar etme cesaretini İçişleri Bakanı’ndan alıyorlar. Anayasa ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırı olan bu şiddet dolu engellemenin ana kaynağı ise, 28 yıllık adalet arayışımızı boşa çıkarmak isteyen siyasi iradenin kendisidir.

Her Cumartesi bir kaos ortamı yaratarak bizim asıl taleplerimizi gölgelemek isteyenlere sesleniyoruz:

Devletin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan ve bir daha geri dönemeyen sevdiklerimizin başına neler geldiğini bilme hakkımızda ısrar edeceğiz.

Yaşamdaki tüm izleri silinsin diye mezarsız, mekansız bırakılan sevdiklerimizi mezarlarına kavuşturma düşümüzden vazgeçmeyeceğiz.

Tanıklara rağmen, faillerin gazetelerde yayınlanan itiraflarına rağmen, AİHM kararlarına rağmen, TBMM Raporlarına rağmen kayıplarımızın faillerinin cezasız bırakılmasına itiraz etmekten, adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz.

42 yıl önce bugün gözaltında kaybedilen Süleyman Cihan ve tüm kayıplarımızı hatırlamak ve hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz.

957. haftamızda sesimize ses katmak için pek çok şehirde bir araya gelen insan hakları savunucularını selamlıyoruz. Onların “Anayasa’nın emredici hükümlerini uygulayın; keyfi ve dayanaksız iddialarla, hukuk dışı yöntemlerle Cumartesi Anneleri’ni engellemeye son verin!” talebinin yaygınlaşmasını diliyoruz.

Cumartesi Anneleri

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi

Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon