Şırnak İli Uludere İlçesi Gülyazı (Bujeh) Ve Ortasu (Roboski) Köylerinden 38 İnsanın Öldürülmesine İlişkin İHD ve MAZLUMDER Önizlenim Raporu

29 Aralık 2011

Olayın kamuoyunda duyulması üzerine İHD ve MAZLUMDER olarak Uludere İlçesine hareket edilmiş ve saat 17:00 sularında Uludere’ye varıldığında, cenazelerin bir kısmının bulunduğu Uludere Devlet Hastanesi’ne gidilmiştir.

Hastanenin kalabalık, cenazelerin gruplar halinde gelişigüzel odalarda battaniyelere sarılı halde bekletildikleri; ailelerin de cenazelerin başında beklemekte oldukları görülmüştür.

Otopsinin yapılmakta olduğu yerin hastanenin bodrum katında, kalorifer kazanı odasının bitişiğindeki salonun bir kısmının çarşaflarla kapatılarak ikiye ayrıldığı yerde ve otopsinin perde arkasında yapılmakta olduğu; otopsi işlemlerine aileleri temsilen Şırnak Barosu’ndan tek bir avukatın bulunmasına izin verildiği; iki savcının işlemleri yürüttüğü, saat 18:30 itibariyle sadece 6 cenazenin otopsi işleminin tamamlandığı tespit edilmiştir.

Otopsi esnasında bekleyen ailelerden konu hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır:

1.Hastanede 38 cenazenin bulunduğu, olayın 28 Aralık 2011 günü saat 21:30 sularında meydana geldiği;

2.Olayda hayatını kaybedenlerin yaş aralığının 12-28 olduğu;

3.Olayın meydana geldiği yerin Gülyazı-Ortasu Köylerine olan uzaklığının 1-1,5 saat olduğu ve olayın meydana geldiği yerin Türkiye-Irak sınırının sıfır noktasında meydana geldiği;

4.Olayda hayatını kaybedenlerin sınır ticareti (mazot ve gıda maddeleri) ile uğraştıkları; bunun uzun yıllardan beridir karakolun bilgisi dâhilinde yapıldığı; özellikle son bir ayda karakol tarafından kolaylık ve müsamaha tanındığı;

5.Ortasu Köyü’nde bir jandarma karakolu bulunduğu; jandarma karakolunun 10 gün önce boşaltıldığı ve Gülyazı Alayı’na taşındığı;

6.Olayda sağ kurtulan ve hastanede görüştüğümüz Haci Encü (19 yaşında) ise özetle şu beyanlarda bulunmuştur:

“28.12.2011 günü Saat 16:00’da 40-50 kişilik bir grupla birlikte mazot ve gıda maddesi getirmek üzere yine bu sayıda katırla beraber sınırın Irak tarafına geçtik. Karakola özellikle bir bilgilendirme yapmadık ancak gidip geldiğimizi zaten biliyorlardı. Amacımız şeker ve mazot getirmekti. Hatta giderken insansız hava aracının sesini dahi duyduk ancak sürekli gidip geldiğimiz için yolumuza devam ettik. Akşam 19:00’da katırları yükleyerek yola çıktık. Saat 21:00 gibi sınıra yaklaştık. Bizim köyün yaylasına vardık, yayla tam sınırdadır. Orada önce aydınlatma fişeği ve akabinde de top-obüs atışı yapıldı. Biz yükümüzü sınırın diğer tarafında bıraktık. Hemen ardından uçaklar geldi ve bombardıman başladı; biz iki gruptuk; öndeki grup ile arkadaki grup arasında 300-400 metre mesafe vardı; ilk top atışından hemen sonra uçak geldi; askerler bizim yaylayı tuttukları için, bu tarafa geçebileceğimiz başka yol yoktu; bu nedenle gruplar sıkışarak bir araya gelmek zorunda kaldı; sonunda iki büyük grup olduk; ilk uçak bombardımanında sınırın sıfır noktasında bulunan yaklaşık 20 kişilik grup imha oldu. Hemen geriye kaçmaya başladık, kayalıklar arasında kalanların üzerine bomba yağmaya başladı. Benim de içinde bulunduğum grup 6 kişiydi; bu gruptan 3 kişi kurtulduk; üzerimizde günlük sivil elbiselerimiz vardı; hiç kimsede silah yoktu. Olay 1 saat falan sürdü; biz iki kişi 3 katırla beraber küçük bir deredeki suya girdik. Bir saat bekledikten sonra bir kayalığın altına sığındık. Arkadaşlarımızdan haber alamadık; saat 23:00-23:30 gibi gelen ışıklardan ve seslerden köylülerin geldiğini anladık; köylüler feryat etmeye başlayınca askerler tuttukları yerlerden çekilerek yaylayı da boşalttılar. Çok uzun zamandır bu işi yapıyoruz, iki kişi evliydi; diğerleri lise ve ilköğrenim öğrencisiydi; henüz hiç kimse beni ifade vermem için çağırmadı. Olaydan sonra hiç asker görmedim. Kurtulan diğer 2 kişi ise Davut Encü (22 yaşında) ve (Şırnak Devlet Hastanesinde yaralı olan) Servet Encü’dür”.

TESPİTLERİMİZ:

1.Olayda tamamı sivil olan insanların öldürüldüğü ve yaralandığı;

2.Olay esnasında gruba “DUR” ihtarı yapılmadığı ve uyarılmadıkları; hiçbir surette güvenlik güçlerine ateş açılmadığı; askerlerin de bireysel olarak ateş etmedikleri; olayda uçakların bombardıman yaptıkları ve ölümlerin bu nedenle olduğu;

3.Sivillerin olay yerinde bulunan güvenlik güçlerince tanınan ve bilinen insanlar oldukları; güvenlik güçlerinin sınır ticareti nedeniyle yapılan bu gidiş ve gelişlerden haberdar oldukları;

4.Tarafımızdan görülmemekle beraber görgü tanığının ve köylülerin anlatımından sınır ticareti için aynı güzergahın sürekli kullanıldığı ve güvenlik kuvvetleri dahil herkesçe bilindiği; kullanılan yolun patika yol olmadığı ve yolun üstünde maden ocaklarının bulunduğu;

5-Resmî açıklamaları aksine olay yerinin Sinat-Haftanin olarak adlandırılan bölgeye uzak olduğu; saldırıya uğrayan bir grubun Türkiye tarafında olduğu bir grubun da Irak-Türkiye sınırının üstünde olduğu;

6.Olaydan sonra hiçbir resmî kurumun cenazeleri almak için girişimde bulunmadığı ve askerlerin olay bölgesinden tamamen çekilmesi üzerine cenazelerin köylüler tarafından alınarak kendi imkânları ile Gülyazı Köyü’ne getirildikleri;

7.Hastane koşullarının otopsi işlemine elverişli olmadığı; cenazelerin gelişigüzel odalara bırakıldığı; cenazelerin akrabaları tarafından battaniyelere sarıldıkları; hastane personelinin yetersiz sayıda olduğu hatta gördüğümüz kadarıyla neredeyse yok denecek sayıda olduğu ve cenazelerin aileler tarafından otopsiye ve ambulanslara taşındığı;

8.Cenazelerden otopsi sonucunda elde edilecek delillerin mevcut koşullar nedeniyle usulüne uygun şekilde alınamayacağı, bu nedenle delillerin karartılma ihtimalinin yüksek olduğu;

9.Hastanede heyetimiz tarafından görülen cesetlerin yanmış, iç organlarının dışarıda olduğu, çoğunun kafatasının parçalandığı, vücut bütünlüklerinin parçalanmak suretiyle bozulduğu;

10.Olayda tahrip gücü çok yüksek, yanıcı nitelikte mühimmatın kullanıldığı tespit edilmiştir.

Heyetimiz daha geniş bir rapor ve ayrıntılı bir heyet çalışmasını gerektirecek bu olaya ilişkin olarak yapılanın bir yargısız infaz olduğunu; öldürülenlerin sayısı itibariyle toplu bir katliam niteliği taşıdığı sonucuna varmıştır. Bu amaçla ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin incelemede bulunmak üzere duyarlılık göstermelerini; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi’nin derhal heyet göndermesinin gerektiği; Türk Medyasının “resmî kurumların yaptığı açıklamalar dışında”  katliama basın etiği çerçevesinde yaklaşması ve kamuoyuna gerçekleri aktarması hususunda duyarlı olması gerektiği sonucuna varılmıştır. 29.12.2011 saat:19.30

 

 

İHD GENEL MERKEZİ

İHD HAKKÂRİ ŞUBESİ

İHD VAN ŞUBESİ

İHD SİİRT ŞUBESİ

İHD MARDİN ŞUBESİ

İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ

MAZLUMDER GENEL MERKEZİ

MAZLUMDER HAKKÂRİ ŞUBESİ

MAZLUMDER DİYARBAKIR ŞUBESİ

Bir cevap yazın