Osmaniye T Tipi 2 No’lu Hapishanesinde Yaşanan Hak İhlallerine İlişkin Tespit ve Değerlendirme Raporu

Osmaniye T Tipi 2 No’lu Hapishanesinde mahpuslara yönelik hak ihlallerinin yaşandığına dair mahpus aileleri tarafından ve basından çıkan haberler gözönünde bulundurularak İHD Adana Şubemiz Cezaevi Komisyonu tarafından hak ihlallerinin tespiti ve raporlanması için cezaevi ziyareti gerçekleştirmiştir.

Birbirini teyit eden mahpus beyanları  esas alınarak tespit edilen ve gözlemlerimiz sonucunda söz konusu hak ihlallerinin son bulması için Adalet Bakanlığı ve Cezaevi Genel Müdürlüğü tarafından acil çözümlerin üretilmesi, Osmaniye 2 No’lu T Tipi Cezaevi’nde 08.08.2019 tarihinde yaşanan darp olayının tüm maddi somut delillerinin tespiti ile darp edilen mahpusların adli tıp raporlarının alınması, Osmaniye Cezaevinde uzun süreden beri devam eden ve kamuoyunda da sürekli gündeme gelen hak ihlalleri iddia ve tespitleri karşısında Cezaevi Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı’nca etkin bir denetim mekanizmasının hayata geçirilmesi gerekmektedir.   Özellikle son dönemde Türkiye hapishanelerinde insan onuruna aykırı ve neticesi kötü muameleye varan “ayakta askeri sayım” uygulanmasından vazgeçilmesine, temel insan hakları anlamında yaklaşım ve pratik sergilenmesi, en temel insani hakların dahi çiğnendiği kötü cezaevi koşullarının ivedilikle düzeltilerek yasal güvence altına alınan “insan onuruna yaraşır” bir yaklaşım ve pratiğin ortaya konulması gerekmektedir

Raporun tamamı için:

Osmaniye T Tipi 2 No’lu Hapishanesinde Yaşanan Hak İhlallerine İlişkin Tespit ve Değerlendirme Raporu