PKK’NIN TEK TARAFLI ATEŞKES KARARI VE NEWROZ İLE BAŞLAYAN SÜRECE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

İHD Genel Yönetim Kurulu 3 Nisan 1993 tarihinde toplanarak, PKK liderinin tek taraflı olarak ilan ettiği “ateşkes kararı”nı ve Newroz ile başlayan süreci değerlendirmiş ve aşağıdaki görüşlerin Genel Başkan Akın Birdal imzasıyla kamuoyuna sunulmasına karar vermiştir.

  1. Ateşkes kararı, Kürt sorununun demokratik çözümü için atılmış çok önemli bir adımdır. Ateşkesin 15 Nisan’dan sonra da sürmesi ve sürekliliğininin sağlanmasını gerekli görüyoruz.
  2. Demokratik toplum ve devlet yapısı için demokratik bir Anayasanın hızla hazırlanmasının gerekliliğini vurguluyoruz. Başta ayrımcı ve baskıcı, Terörle Mücadele Yasası olmak üzere antidemokratik yasalar ortadan kaldırılmalıdır.
  3. Olağanüstü Hal, özel tim ve koruculuk sistemine son verilmelidir.
  4. Kürt tarih ve kültürü ile Kürtçenin konuşma, yazma ve eğitim dili olarak kullanılması üzerindeki yasal ve fiili engeller kaldırılmalıdır.
  5. Adı değiştirilen köy, mezra ve yer adları eski ve asıl adlarını almalı, insanlar doğan çocuklarına Kürtçe ad koyabilmelidir. Zorla köylerinden göç ettirilen, evleri ve tarlaları yakılan, hayvanları öldürülen halkın zararı devletçe tazmin edilmelidir.
  6. Ateşkes kararına rağmen sürdürülen özel tim, korucular ve askeri kuvvetlerin operasyonlarına derhal son verilmelidir.
  7. Yaratılan şiddet ortamının bir an önce yerini özgürlük ortamına bırakması, yaşanılan acıların dinmesi için ayrımsız Genel Af çıkarılmalıdır.

Yukarıdaki saptamalarımız, Türkiye’de barış ve kardeşlik ortamının koşullarına işaret etmektedir. Tüm kişileri ve demokratik kuruluşları, barış ortamını güçlendirmeye, demokratikleşme çabalarına katılmaya, ateşkesle birlikte durma noktasına gelen kardeş kanının bir daha akmaması için çaba göstermeye ve duyarlı olmaya çağırıyoruz.

Akın Birdal
Genel Başkan

Bir cevap yazın